Na povodně jsou čeští a slovenští ženisté připraveni

Autor: Jana Deckerová, majorka Miroslava Štenclová a kapitánka Jana Sedláčková

V úterý 13. září vyvrcholilo ve Vojenském újezdu Březina u Vyškova a ve slovenském městě Sereď mezinárodní cvičení Engineer Rescuers 2016. Čeští a slovenští ženisté a záchranáři předvedli připravenost pro společné působení v rámci humanitární operace při odstraňování následků ničivých povodní.

Do míst, jež jsou zasaženy velkou povodní, nastupují v první fázi síly Integrovaného záchranného systému. Ženisté se svou těžkou technikou jsou obvykle aktivováni po několika dnech záchranných prací, kdy voda opadla a řeky se vrátily zpět do svých koryt. Jejich hlavním úkolem je nejen odstranit ničivé následky vodního živlu, ale pomoci zejména s obnovou zničených pozemních komunikací a výstavbou náhradních přemostění v postižených oblastech. Mimo to pak ženisté ve spolupráci s krizovým štábem pomáhají i s evakuací obyvatel, kteří zůstali v zaplavených částech území.

Ženisté budují ochrannou hráz z pytlů s pískem

Ženisté budují ochrannou hráz z pytlů s pískem

Čeští a slovenští ženisté ladili společné postupy

„Za Armádu České republiky se cvičení účastnil 15. ženijní pluk, a to jak 153. ženijní prapor, tak i část 151. ženijního praporu z Bechyně, a Ozbrojené síly Slovenské republiky tu zastupoval ženijní prapor ze Seredi,“ informuje plukovník gšt. Robert Bielený, velitel 15. ženijního pluku. „Cílem cvičení bylo jednak procvičit spolupráci českých a slovenských záchranných a ženijních jednotek při eliminaci následků živelné pohromy, v tomto konkrétním případě se jednalo o povodeň velkého rozsahu, která zasáhla oba státy.“

Na rozvodněných územích bylo potřeba jednak evakuovat obyvatelstvo, vystavět nové mosty, ale i provést dekontaminaci lidí. Smíšené jednotky obou armád dokonale zvládly společné postupy a ověřily si tak, že jsou schopny v mezinárodním ženijním úkolovém uskupení českých a slovenských záchranných ženijních jednotek v rámci humanitárních operací pracovat jednotně.

Armáda ČR je schopna fungovat i bez GSM sítí

„Důležitá pro nás byla i štábní úroveň cvičení, kdy vytvoření společného řídícího štábu předpokládá sladěnost postupů českých a slovenských jednotek,“ zdůraznil plukovník gšt. Robert Bielený a dodává, že dalším úspěchem cvičení bylo vyzkoušet si fungování jednotek bez použití GSM sítí a dále i fungování v krizové situaci, kdy spadne i celoarmádní datová síť. „Potvrdili jsme si, že jsme schopni reagovat i na takovéto krizové situace a že díky vlastním schopnostem můžeme přenášet zprávy a informace,“ dodává velitel 15. ženijního pluku.

Ženisté ve slovenské Seredi vybudovali společně česko-slovenský most

Ženisté ve slovenské Seredi vybudovali společně česko-slovenský most

Na úrovni štábů se celý řídící proces odehrával v anglickém jazyce. „To, že jsme tuto činnost zvládli, mne velmi těší, protože je to taková malá příprava na příští rok, kdy chceme procvičit i krizovou situaci v operacích vyšší intenzity,“ podotýká Bielený.

Bez ženistů na bojišti dnes ani krok

Při mezinárodní cvičení Engineer Rescuers 2016 si čeští ženisté díky slovenských kolegům vyzkoušeli i schopnosti, na které v minulosti trochu rezignovali, a to byla stavba dřevěných mostů. Naopak slovenská strana si vyzkoušela v reálu stavbu těžkých logistických mostů, které sice mají v zásobách státních hmotných rezerv, ale zatím je nikdy nestavěli. „Tuto činnost s nimi už v rámci různých společných cvičení téměř dva roky nacvičujeme a díky tomu jsou o velký kus vpředu,“ konstatuje plukovník gšt. Bielený.

Jeho slova potvrdil i velitel Pozemních sil Armády ČR generálmajor Ján Gurník: „Ženistům patří jenom velký obdiv a chvála. Bez nich dnes armáda neudělá ani krok, protože při humanitárních akcích nebo pro pohyb na bojišti jsou nepostradatelní a v armádě mají své pevné místo.“

Česko – slovenský pontonový most

Velitelé pozemních sil obou států jsou na své ženisty právem hrdi a ti to ukázali i při letošním společném cvičení. Na území obou států cvičili ve smíšených jednotkách a vyvrcholením byla ve slovenské Králové nad Váhom stavbu pontonového mostového provizoria ze soupravy PMS. Tzv. pontonový most byl sestaven celkem z patnácti dílů, z čehož pět bylo českých a ostatní slovenské. Současně byly při stavbě zapojeny dva české čluny Veronika a tři slovenské MO – 643. Z celého výcviku tak bylo patrno, že materiál i postupy při stavbě mostních provizorií zůstávají, i přes nyní zahraniční armády, nadále stejné či velmi podobné.

„Ženisté, vzdávám vám hold, protože jste nejen splnili cíle, které jsme si s velitelem Pozemních sil AČR naplánovali, ale ukázali jste své mistrovství,“ promluvil na závěr k ženijním vojskům i slovenský velitel pozemních sil, generálmajor Ondřej Novosad. „A proto přeji našim občanům, ať jste všude tam, kde vás potřebují.“

A jako poděkování za spolupráci předal českému veliteli pozemních sil a veliteli 15. ženijního pluku svůj pamětní odznak.

Engineer Rescuers 2016

Autor: M. Šmidrkal

Nahrává se přehrávač videa ...