Na Libavé cvičila dvě rotní úkolová uskupení i minometná četa, která pojede do Lotyšska

Autor: nrtm. Radim Cáb

Komplexním polním výcvikem 2. a 3. rotního úkolového uskupení na Libavé vyvrcholila série rotních taktických cvičení mechanizovaných rot 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ z Hranic. Cvičení se zúčastnilo více než 550 vojáků a 90 kusů bojové i zabezpečující techniky. Své úkoly tu plnili i příslušníci minometné čety 2.eFP, kteří se vystřídají své kolegy v Lotyšsku.

„V prvním týdnu se uskutečnil výcvik v rámci úkolových uskupení pod velením velitelů jednotek. Poté následovala operace Mansko, při které 2. a 3. mechanizovaná rota absolvovaly kontroly sladěnosti roty a taktické cvičení s bojovou střelbou za bojové podpory tankové a minometné čety i letecké podpory,“ popsal zástupce velitele praporu major Libor Tesař, který byl odpovědný za řízení cvičení.

Velitelé rot kapitáni Michal Rožnovský a Michal Bělaška zařadili do svých sestav tankovou četu, současně museli vyžadovat palebnou podporu minometné čety se 120 mm minomety i podporu bitevního vrtulníku Mi-24. S těmito přidělenými posilovými prvky velitelé rot již pravidelně komunikují pouze v anglickém jazyce.

Stoprocentní nasazení

V útočné operaci měli vojáci obou úkolových uskupení za úkol nejprve zastavit postup nepřítele a následně ovládnout stanovené prostory. „Při vyhodnocování jednotlivých etap a následně i celého cvičení jsme mohli konstatovat, že obě roty všechny prověřované oblasti splnily a dosáhly vycvičenosti na úrovni roty tak jako 1. mechanizovaná rota, která byla prověřena již v květnu. Jsem potěšen, jak dokázal velitelský sbor motivovat své podřízené, kteří po celé dva týdny plnili úkoly s více než stoprocentním nasazením,“ zhodnotil výsledky mjr. Tesař.

Dvoutýdenního vyvedení praporu se účastnilo přes 550 cvičících vojáků a 90 kusů bojové i zabezpečující techniky. Své úkoly, kromě podpory mechanizovaných rot, zde plnili i příslušníci minometné čety 2.eFP, kteří se připravují na vystřídání svých kolegů v Lotyšsku. V rámci vzájemné spolupráce se k výcviku už tradičně připojila také jednotka Hradní stráže, jejíž zdokonalovací výcvik byl zaměřen především na střeleckou a taktickou přípravu.


  • Jednotlivé operace 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ - Kungur, Voranino, Mansko - jsou nazvány podle míst bojových střetů 2. československého jízdního pluku „Sibiřského“, který bojoval v rámci československých legií v Rusku a jehož přímým pokračovatelem je právě hranická jednotka. V říjnu 2018 uplyne 100 let, kdy tento historický předchůdce hranického praporu vznikl.