Na Generálním štábu AČR došlo k plánovaným personálním změnám

Autor: pplk. Jindřich Plescher

V úterý 1. srpna došlo k plánovaným personálním změnám na Generálním štábu Armády České republiky.

Generálmajor Aleš Opata se stal zástupem náčelníka Generálního štábu AČR – náčelníkem štábu. Uplynulé tři roky byl národním vojenským představitelem ČR na Velitelství sil NATO v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu.

Generálmajor Jiří Verner se stal zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR – ředitelem Společného operačního centra Ministerstva obrany. Dosud vykonával funkci poradce náčelníka Generálního štábu AČR.

Na Generálním štábu AČR dochází k plánovaným personálním změnám

Novým ředitelem Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany je plukovník gšt. Pavel Kolář, který dosud zastával funkci zástupce ředitele Ředitelství speciálních sil MO.

Na zahraniční pracoviště nastupují generálporučík František Malenínský na pozici vojenského představitele České republiky při NATO a EU v Bruselu a generálmajor Petr Mikulenka jako národní vojenský představitel ČR na Velitelství sil NATO v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu.

Brigádní generál Karel Řehka, dříve ředitel Ředitelství Speciálních sil MO, zastává funkci zástupce velitele mnohonárodní divize –Severovýchod (MND-NE) v polském Elbagu.

Generálporučík Miroslav Žižka, který byl uplynulé tři roky vojenským představitelem České republiky při NATO a EU, je v personální dispozici.