Na cvičení Ample Strike 2018 se připravujeme na podporu pozemních vojsk, řekl generál Hromek

Autor: tiskové středisko AMSE 18

Na probíhající cvičení Ample Strike 2018 se v pondělí 10. září přijel podívat velitel Vzdušných sil brigádní generál Petr Hromek. Sledoval pokročilý výcvik předsunutých leteckých návodčích s piloty a veliteli pozemních jednotek v provádění přímé vzdušné podpory podle norem NATO.

„Během prvního týdne cvičení provedli letečtí návodčí celkem 617 navedení, z čehož bylo 174 s ostrou municí. Na certifikovaném simulátoru to bylo dalších 96 navedení. Odlétali jsme zhruba 400 hodin, což znamená celkem 195 letů. Třicet letů jsme z důvodu špatného počasí zrušili,“ informoval generála Hromka řídící cvičení plukovník Zdeněk Gabriel.

Praktické navádění letounů a vrtulníků

Činnost návodčích je v jednotlivých operačních prostorech zaměřena na praktické navádění letounů a vrtulníků v taktických scénářích věrně simulujících různé bojové situace jako např. boj v zastavěném prostoru, přepadení pozemního konvoje, eliminace vysoce důležitých pozemních cílů, vedení soustředěných paleb letectva a dělostřelectva a podobně.

„Jsem rád, že cvičení u nás probíhá a velmi mě potěšila dnešní návštěva. Vidím, že standardy se stále udržují na vysoké úrovni. Je to dobrá příležitost nejenom pro naše ale i ostatní předsunuté letecké návodčí zjistit, jak jsou připraveni. Tímto cvičením se připravujeme na podporu pozemních vojsk, což je jeden z našich prioritních úkolů,“ řekl generál Hromek.

Správné aplikování znalostí a dovedností

V každé epizodě scénáře musí návodčí prokázat, že je schopen správně aplikovat získané znalosti a dovednosti. Situace jsou záměrně dynamické, návodčí je vystaven stresu a časové tísni. Vše probíhá pod dohledem zkušeného instruktora, který bezprostředně hodnotí výkon každého návodčího. Absolvování tohoto pokročilého výcviku je součástí přípravy návodčího na vedení bojové činnosti při obraně své vlasti nebo pro nasazení v zahraničních operacích.

V letošním roce mají návodčí možnost trénovat postupy také virtuální formou a to za pomoci simulátoru, který cvičení nabídla Velká Británie. „Zařízení dokáže simulovat různé situace, které mohou potkat návodčího na bojišti. Devizou zařízení je schopnost simulovat situace vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé,“ popsal obchodní ředitel Mike Squires a dodal: „Simulátor dokáže zrealizovat více leteckých prostředků současně, včetně průzkumných nebo pozemních paleb, aniž by vzdušné síly musely nasazovat techniku a vojáky v reálném čase a prostředí.“

Simulovaná situace ovšem zcela plnohodnotně nenahradí výcvik v reálném prostředí se skutečnými letadly a posádkami. Jde jen o doplňkový prostředek výcviku návodčích.


  • Mezinárodního cvičení Ample Strike 2018, které probíhá na území České republiky ve dnech od 3. do 14. září a zapojuje se do něj téměř 1200 cvičících z 19 zemí světa, je pokročilý výcvik předsunutých leteckých návodčích s piloty a veliteli pozemních jednotek v provádění přímé vzdušné podpory podle norem NATO.
  • Česká armáda má zhruba tři desítky návodčích. Jejich elementární schopností je zajistit zničení pozemního cíle působením letectva s vysokou přesností a s vyloučením ztrát vlastních vojáků nebo civilních obyvatel.
  • Za 16 let existence návodčích v novodobé historii AČR si příslušníci této jednotky svoji vysokou profesionalitou získali respekt nejen českých velitelů pozemních jednotek, ale i aliančních pilotů, s kterými v zahraničních operacích úzce spolupracovali.