Na české vojáky, kteří působili v Buzuluku, vzpomínají místní dodnes

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Generální štáb AČR

V pondělí 11. září se v Domě armády Praha uskutečnilo přátelské večerní setkání, které organizovala Československá obec legionářská při příležitosti reciproční návštěvy zástupců města Buzuluku v České republice.

Město Buzuluk pojí s Českou republikou těsné pouto historie

Za českou stranu setkání zahájil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář, který ve svém vystoupení připomněl nejen formování československých jednotek v Buzuluku během 2. světové války, ale i těžké boje, které v této oblasti svedli naši legionáři za 1. světové války: „Velmi si vážím péče, kterou dodnes věnujete připomenutí památky našich vojáků a jejich obětí. Cením si toho, jak přijímáte návštěvy našich veteránů. Rád bych vám za to vše poděkoval a předal vám pamětní plaketu náčelníka Generálního štábu AČR,“ sdělil armádní generál Josef Bečvář.

Plaketu od generála Josefa Bečváře za město Buzuluk symbolicky převzal jeho 1. místostarosta Bagateriov Michail Vitalievič, který později v průběhu večera konstatoval: „V Buzuluku dodnes žijí lidé, kteří si pamatují české vojáky. Máme na ně dobré vzpomínky. Pamatujeme si, jak se s našimi občany dělili o své nevelké příděly potravin, pomáhali po materiální stránce i třeba s opravou techniky. Vážíme si odhodlání, se kterým byli připraveni bojovat. Ceníme si i vzájemných přátelských vztahů, které přetrvaly dodnes. Od války bylo v Buzuluku na čtyři desítky oficiálních československých a českých delegací. Jezdili k nám zprvu přímí účastníci bojů 2. světové války, později jejich děti, vnuci a dnes i pravnuci. Tradice se tak přenášejí mezi generacemi,“ konstatoval místostarosta Vitalievič.

Tato slova potvrdila i Zoe Svobodová-Klusáková, dcera generála a pozdějšího prezidenta Ludvíka Svobody: „U nás každý ví, kde leží Buzuluk a jaká byla jeho role v boji Čechoslováků za svobodu. Přeji si, ať tomu tak zůstane i nadále,“ řekla. Veteránka 2. světové války Božena Ivanová pak vzpomněla nejen na léta válečná, ale také na nedávné návštěvy Buzuluku a rozvoj města, do kterého se vždy ráda vrací: „Do Buzuluku půjdu kdykoli znovu a klidně i pěšky,“ dodala Božena Ivanová.

Všichni přítomní pak při přípitku vzpomněli na odkaz veteránů 2. světové války, jejichž odvaha a odhodlání nám přinesla mír a svobodu.