Na Boleticích trénovali nováčci 601. skupiny speciálních sil

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností

Je poměrně známým faktem, že každý zájemce o zařazení do 601. skupiny speciálních sil musí nejprve projít velmi tvrdým a náročným výběrovým řízením. Již méně se však ví, že výběrem vlastně cesta nováčka do bojového týmu teprve začíná.

Přiblížení k objektu

Přiblížení k objektu

„Ačkoli do speciálních sil jsou na základě výběrového řízení zařazováni jen zkušení vojáci, kteří již mají předchozí praxi u jiných útvarů, musíme s každým úspěšným adeptem před zařazením do bojového týmu dále pracovat,“ upřesňuje ředitel Ředitelství speciální sil MO plukovník gšt. Karel Řehka a dodává: „Nováčky proto čeká nejprve rok intenzivního výcviku pod dohledem našich instruktorů, během kterého si osvojí taktiku a způsoby plnění jednotlivých úkolů speciálních sil i nezbytné individuální dovednosti a znalosti operátora.“

Maximálně realistické cvičení

„Tým, který tento objekt již delší dobu pozoruje a dostal rozkaz k útoku, je rozmístěn v několika skupinách tady v lese,“ ukáže poměrně neurčitě do okolí jeden z instruktorů, který nás seznamuje s průběhem dalšího děje. Ačkoli pečlivě zkoumáme každý metr terénu, nic podezřelého nevidíme. Ostatně chystající se útočníky zatím nevidí ani několik maskovaných mužů, kteří střeží rozpadlý dům, v jeho zákrytu zaparkované štábní vozidlo, dva stany a maketu obrněného transportéru na louce před námi. „Přepadení je jediným úkolem nováčků?“ Zazní dotaz, na který instruktor pohotově reaguje: „Ne, týmy jsou v prostoru nasazeny již od minulého pondělí. Procvičují pohyb a přežití v terénu i plnění jednotlivých úkolů tak, aby je po celou dobu nikdo nezaregistroval. Výcvik zkrátka běží podle komplexního scénáře od jejich vysazení, až po opětovné vyzvednutí.“ Jasná je však jen hrubá kostra, která, jak se ukazuje, také není dogmatem. Jak se dozvídáme dál, například podle původního plánu měli speciálové dnes odpoledne na objekt s využitím přivolané letecké podpory zaútočit a poté se přesunout na nedaleký bod vyzvednutí. Jelikož ale s ohledem na počasí vrtulníky nedorazily, čeká je po útoku další pěší přesun do možného prostoru pozemního vyzvednutí. „Cvičení je maximálně realistické a vyvíjí se přirozeným tempem s ohledem na celkovou situaci i jednotlivé detaily plnění úkolu. Nevíme proto, jestli bude mít tým nějaké ztráty, nebo bude muset řešit jiné komplikace,“ komentuje výcvik s využitím simulačního systému, který vyhodnocuje útočníkům i obráncům zásahy, plukovník Řehka.

Speciální síly po sobě odklízí stopy

Speciální síly po sobě odklízí stopy

Jeho slova přerušil hřmot od východu nalétávajícího bitevního letounu L-159 Alca, který v nízkém průletu nejprve ničí obrněné vozidlo a v dalším pak dle pokynu předsunutého leteckého návodčího zasahuje přímo samotnou budovu. Pro případ potřeby dalšího úderu vyčkává letoun v dosahu, zatímco po krátké výměně několika dávek s obránci se k objektu přibližují vyčleněné útočné týmy, kterým ostatní členové jednotky poskytují krytí. „Jako standardní zbraň jednotlivce používáme během výcviku útočné pušky typu M4 a týmy mají dále k dispozici i kulomety. Celkově je však vybavení v této fázi výcviku spíše jen základní tak, aby si vojáci zvykli plnit úkoly s omezenými zdroji,“ upřesňuje plukovník Řehka k vybavení vojáků v poli. Výjimkou je pouze zařazení zkušeného leteckého návodčího do jejich sestavy. To proto, aby i nováčci mohli využívat rozhodující přímou leteckou podporu.

Obsazení objektu a vyčištění jednotlivých prostor probíhá rychle a je vidět, že tým je dobře sehraným strojem. Následně se k budově stahují i další speciálové, jejichž úkolem je prohlídka „mrtvol“ obránců a vyzvednutí důležitých předmětů a dokumentů. Vlastně až v okamžiku, kdy se tým chystá opustit scénu, si všímáme nosítek. Zda je na nich někdo z obránců, kterého speciálové zajali či někdo z útočícího týmu, nemáme šanci postřehnout. Celá skupina mizí záhy z našeho dohledu znovu do lesa. Před odchodem však na místě zanechá několik časovaných náloží, které spolehlivě zahladí stopy.