Mezinárodní konference International Fighter 2017

Autor: major Marian Králík, Správa letiště Pardubice

Ve dnech 7. až 9. listopadu se za účasti zástupce velitele Vzdušných sil AČR brigádního generála Petra Hromka uskutečnila v Berlíně mezinárodní konference International Fighter 2017. Na tomto shromáždění se každoročně setkávají představitelé vzdušných sil několika desítek států nejen z Evropy, ale i z Asie, Ameriky a Afriky. Pravidelně se také účastní i zástupci významných firem z oblasti obranného průmyslu.

Přítomní se zaměřili zejména na otázky efektivního využití stíhacích letounů v případných bojových operacích vzdušných sil, schopnost implementace nových zbraňových systémů a trendy ve vývoji simulovaného výcviku a simulačních technologií.

Vzhledem k současným globálním hrozbám a rizikům zdůraznili účastníci konference potřebu průběžné modernizace nejenom bojových letounů, ale i dalších prostředků zapojených do leteckých operací. Důležitá je také problematika interoperability. V tomto směru se představitelé vzdušných sil shodli, že je nutno i nadále pokračovat v organizaci mezinárodních cvičení pro zdokonalení společných postupů. 

Mezinárodní konference International Fighter 2017

„Gripeny dokážeme využívat efektivněji, než jsme původně předpokládali,“ zdůraznil generál Hromek ve své prezentaci.Ve svém vystoupení se věnoval aktuálnímu stavu Vzdušných sil Armády České republiky se zaměřením na využití letounu Gripen v systému protivzdušné obrany a v zahraničních misích. Dále představil efektivní systém výcviku pilotů taktického letectva, ke kterému může české letectvo využívat Taktické simulační centrum. Generál sesznámil kolegy také s modernizačními projekty, které česká armáda připravuje pro taktické letouny, jejichž bojové schopnosti chce zvýšit.