Mezinárodní cvičení Ramstein Guard ovládlo vzdušný prostor České republiky

Autor: kpt. Lucie Machorková

Výcvik prostředků vzdušných sil ve vedení elektronického boje neboli vedení bojové činnosti v prostředí rušení radiolokačních i rádiových prostředků. To byl hlavní cíl mezinárodního cvičení Ramstein Guard, které se uskutečnilo ve dnech 4. až 8. června ve vzdušném prostoru České republiky.

Mezinárodní cvičení Ramstein Guard ovládlo vzdušný prostor České republiky

Cvičení je v rámci Armády České republiky jediné, kdy jsou jednou ročně využívány prostředky NATO pro rušení našich rádiových sítí a radarů. „Palubní a pozemní radiolokátory a rádiové prostředky určené ke vzájemné komunikaci cvičících jsou souběžně vystaveny více druhům rušení. Příslušníci velitelského stanoviště a cvičících směn jsou tak v důsledku ztížených podmínek nuceni pro řízení vzdušných operací využívat všech znalostí, aby dokázali eliminovat rušení a získali znovu schopnost ničit vzdušné cíle,“ uvedla k průběhu cvičení koordinátorka z 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Rušili signál GPS

Vůbec poprvé se během letošního cvičení rušil signál GPS zařízení, což cvičícím komplikovalo nejen zjištění polohy, rychlosti a směru vzdušných cílů, ale i orientaci v neznámém terénu. Nasazení rušícího prostředku GPS bylo plnohodnotně využito nejen k testování odolnosti a vlivu na navigační systémy instalovaných na většině leteckých prostředků vzdušných sil, ale i proti navigačním zařízením široce využívaných pozemními silami, které testovali příslušníci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška. Tuto novinku v rušení ve velké míře využili k výcviku i předsunutí letečtí návodčí (FAC – Forward Air Controller) z vrtulníkové základny. Jejich dočasným působištěm se tak stal vojenský výcvikový prostor Boletice.

Největší zastoupení z jednotek vzdušných sil měl během cvičení 26. pluk velení, řízení a průzkumu. Vojenští profesionálové ze štábu pluku operovali v řídícím a koordinačním centru (CTC – Coordination and Tasking Cell) v prostorech 261. střediska řízení a uvědomování (CRC – Control and Reporting Centre). Jednotlivé směny CRC pak vedly bojovou činnost v podmínkách rušení a předávaly hlášení o rušení od podřízených útvarů nadřízenému stupni do Německa. Významným prvkem navíc bylo prověření schopností systému velení a řízení ACCS (Air Command and Control System), který je stále v testovacím provozu a v dohledné době má nahradit stávající hlavní informační systém střediska.

Páteřní radar "kopačák"

Operátoři jednotlivých radarů na rotách 262. radiotechnického praporu zase měli možnost si vyzkoušet použití možných ochran při rušení a operativní reakci na změnu situace. Letos se Ramstein Guard zaměřil i na rušení páteřního radaru protivzdušné obrany RAT-31DL, známého pod laickým názvem „kopačák“.

„Přípravná fáze Ramstein Guardu trvala několik měsíců, kdy jsme společně se zahraničními partnery projednávali klíčové otázky spojené s obsahem cvičení s důrazem na jeho efektivnost. Pro jednotky vzdušných sil je výcvik tohoto typu velmi přínosný, protože možnost procvičení součinnosti všech jednotek a koordinace jejich činnosti v podmínkách rušení nelze v běžné mírové situaci reálně vyzkoušet,“ řekl o významu cvičení jeho řídící za Vzdušné síly Armády České republiky.


  • Celé cvičení řídilo z německého Uedemu taktické velitelství operací vzdušných sil v rámci Severoatlantické aliance HQ CAOC prostřednictvím řídícího a koordinačního centra CTC, které operovalo v podzemním objektu 261. Střediska řízení a uvědomování.
  • V rámci CTC působili zástupci dalších podílejících se zahraničních součástí – Cobham Aviation (soukromá společnost spolupracující s NATO v oblasti výcviku elektronického boje a vlastník rušícího letounu DA-20) a JEWCS (skupina elektronického boje velitelství NATO, koordinátor pozemního rušiče Mini-Radar Van a poskytovatel podvěsných rušičů pro rušící letoun).
  • Do cvičení byly kromě 26. pluku velení, řízení a průzkumu zapojeny další jednotky vzdušných sil se svou technikou – 21. základna taktického letectva (nadzvukové letouny JAS-39 Gripen, podzvukové letouny L-159 ALCA), 22. základna vrtulníkového letectva (víceúčelový vrtulník Mi-171Š), 24. základna dopravního letectva (dopravní a transportní letouny L-410 Turbolet a CASA C-295M), 25. protiletadlový raketový pluk (řídící a naváděcí radiolokátory SURN CZ, systémy velení a řízení palby PU PoSy a RACCOS).
  • Na Ramstein Guardu měly zastoupení i pozemní síly, konkrétně 53. pluk průzkumu a elektronického boje (mobilní rušiče MUKVR a pasivní sledovací systém Věra S/M).
  • Celkem se mezinárodního cvičení zúčastnilo denně cca 150 vojáků a téměř 50 kusů letecké a pozemní techniky.