Metro C prověřilo 71. mechanizovaný prapor Sibiřský i v ostrých střelbách na Libavé

Autor: Michal Voska, kpt. Radek Hampl, VÚ Hranice

Ve vojenském újezdu Libavá v pátek 24. listopadu skončil vojenský výcvik jednotek 71. mechanizovaného praporu Sibiřského. Základním cílem výcviku bylo sladit činnosti mechanizovaných čet a prověřit dosažení operačních schopností na stupni četa. Cvičení nazvaného Metro C se účastnilo více než 350 vojáků s téměř 70 kusy bojové i zabezpečující techniky.

Cvičení Metro C tak navázalo na předchozí letošní cvičení, která se uskutečnila v červnu a v září ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště. Komplexní polní výcvik absolvovala 1., 2. a 3. mechanizovaná rota a palebná četa minometné baterie. Nezbytnou podporu cvičících jednotek zabezpečila velitelská rota a rota logistiky. I na ně čekalo na Libavé tradičně nehostinné počasí.

„Zaměřili jsme se na prohloubení taktických schopností mechanizovaných a minometných jednotek na úrovni čety, na rozvoj jejich schopností vést všechny druhy boje a dosáhnout bojové sladěnosti uvnitř jednotek, pozornost jsme věnovali také prohloubení schopností nejnižších velitelů velet podřízeným,“ popsal záměr cvičení zástupce velitele 71. mechanizovaného praporu Sibiřského major Libor Tesař. „Obohacením a také výzvou pro velitele čet bylo přidělení minometné palby a letecké podpory s využitím letounů L-159 a JAS-39 Gripen,“ dodal major Tesař.

Ostré střelby

Závěrem cvičení, ale i pomyslnou tečkou za výcvikovým rokem 71. mechanizovaného praporu Sibiřského, se stala řada ostrých střeleb a to ať už šlo o mechanizované čety za podpory letectva, tak i minometné jednotky. 

„Všechny úkoly a cíle tohoto komplexního polního výcviku praporu byly splněny, včetně stmelení bojových jednotek. Odvedli jste kus poctivé práce, se kterou jsem spokojen,“ zhodnotil průběh cvičení na závěrečném nástupu major Libor Tesař. 

Náročné úkoly bylo třeba splnit bez sebemenších pochybností, přičemž část výcviku, zejména pak práce návodčích a komunikace s obsluhou minometné baterie a bitevníku L-159, byla v anglickém jazyce. Vzhledem k našemu působení v Alianci jsou cvičení s hojným užíváním angličtiny stále častější a dle ohlasů ze zahraničí jsou naši vojáci jazykově skvěle připraveni.

Úkoly splněny

„Bojové střelby mechanizovaných čet je třeba provádět pravidelně, vojáci se musí sladit a dosáhnout kýžených výsledků. Pro nás šlo jak o zakončení výcvikového roku, respektive vyvedení čet v takovém rozsahu, ale i o bilancování nad uplynulým rokem. Podařilo se nám naplnit všechny části výcviku, splnit vše potřebné a také připravit některé z cvičících, se kterými se počítá při nasazení do aliančních, mnohonárodních bojových praporů v Pobaltí, zejména pak v Litvě,“ uvedl na závěr cvičení kapitán Michal Bělaška, velitel 3. mechanizované roty 71. mechanizovaného praporu Sibiřského.

Cvičení ve VVP Libavá

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...