Logistici na Doupově dva týdny nacvičovali reálnou logistiku v poli

Autor: Lucie Masaříková

Ve dnech od 17. – 26. srpna se na území vojenského újezdu Hradiště uskutečnilo operačně taktické cvičení 141. praporu logistiky 4. brigádního úkolového uskupení, v němž působily bezmála tři stovky vojáků se stovkou kusů techniky.

OTC Hradiště

Stěžejními body téměř dvoutýdenního cvičení praporu logistiky na Doupově byla výstavba polní logistické základny, rozvinutí roty všeobecných oprav a zásobovací úkoly. „Cvičíme především reálnou logistiku v poli, respektive logistickou podporu 2. úrovně, která by byla poskytována pro ostatní jednotky 4. brigádního úkolového uskupení. Pod tím si můžete představit zásobování všemi druhy materiálu. V rámci logistických zásobovacích cyklů jsme si pro jednotky v součinnosti se štábem praporu logistiky připravily řadu různorodých situací, které musí být schopny vyřešit. Současně s námi jsou ve vojenském újezdu Hradiště také ostatní jednotky 4. brigádního úkolového uskupení, jehož jádro tvoří 4. brigáda rychlého nasazení. Ta je zde na cvičení Opeřený had. Přestože cvičíme separovaně, vycházíme brigádě rychlého nasazení vstříc s opravami techniky a zajištěním některého materiálu,“ přiblížil výcvik velitel praporu logistiky podplukovník Martin Stojánek.

Tomu všemu však předcházel přesun 141. praporu logistiky 4. brigádního úkolového uskupení do nejzápadnějšího vojenského újezdu republiky. Hlavní síly se přesunuly po vlastní ose, a to jak z posádky Pardubice tak z orlickoústeckých Králík, kde část 141. zásobovacího praporu zajišťovala logistické zázemí cvičícím na Dni společných sil Cihelna 2017.

Techniku přepravili vlakem

Ovšem přesun po vlastní ose nebyl jediným způsobem transportu jednotek 141. zásobovacího praporu. Po letech se nakládalo na vojenské vlečce přímo v prostoru kasáren Pardubice v bezprostřední blízkosti parku vojenské techniky. Zásobovací roty praporu logistiky se společně se svými četami ochran na cvičení přepravily po železnici. K nakládce byla zapotřebí výstavba univerzální nakládací ocelové rampy.

„Kasárna v Pardubicích jsou jedny z mála vybaveny možností a schopností provádět nakládku vlakových převozů v rámci svých prostor a to nejen nakládku vojenské techniky, ale i nakládku kontejnerů s majetkem. S pomocí kontejnerového nakladače KALMAR bylo odbavení nákladního vlaku s kontejnery dílem několika málo hodin,“ upřesnil zástupce velitele praporu logistiky kapitán Pavel Šilpert.

Součástí vyvedení 141. logistického praporu bylo také shromaždiště poškozené techniky, které vystavěla rota všeobecných oprav ze 142. praporu oprav, přičemž se jednalo o premiéru jeho rozvinutí.

Hlavní výcvikové úsilí pro 141. prapor logistiky, potažmo pro celé 4. brigádní úkolové uskupení, bude směřováno na první polovinu roku 2018, kdy by mělo být zakončeno certifikačním cvičením celého 4. brigádního úkolového uskupení.