Liberečtí chemici při cvičení Yellow Cross odhalili laboratoř na výrobu otravných látek

Autor: prap. Michal Belšán a nrtm. Pavel Tichý

Spojenecký sbor rychlé reakce (ARRC) se od 28. května do 7. června zúčastnil česko-britského cvičení velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany (brchbo) nazvané Yellow Cross 2018 v Kasárnách 6. října v Liberci a na Posádkovém cvičišti chemického vojska Tisá u Děčína a v Liberci-Radčicích. Cvičení se účastnili také vojáci z Kanady, Polska, Velké Británie, Litvy a Dánska.

Liberec hostil alianční partnery v rámci cvičení „YELLOW CROSS 2018“

„Cílem bylo prověřit připravenost velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro Spojenecký sbor rychlé reakce (brchbo pro ARRC) pro operační nasazení na podporu úsilí armádního sboru v bojové operaci s důrazem na prověření kompatibility tuzemských systémů velení a řízení se zahraničními partnery,“ řekl velitel česko-britského velitelství brchbo pro ARRC podplukovník Radek Malina.

Liberečtí chemici využili letošní cvičení i k prověření připravenosti vybraných jednotek rot chemické ochrany 31. pluku rchbo předurčených pro 4., respektive 7. brigádní úkolové uskupení (BÚU). Na Posádkovém cvičišti chemického vojska Tisá plnily úkoly 4. a 7. rota chemické ochrany. Ty vycházely z incidentů, které v rámci cvičení řešil cvičící štáb.

Efektivní práce bez ohledu na stres

Odborníci z chemické a radiometrické laboratoře v Liberci – Radčicích zase trénovali zneškodňování chemických, biologických a radiologických látek (CBRN). „Máme poměrně dost nových vojáků a mezinárodní cvičení je skvělá příležitost, aby za poměrně krátký čas získali spoustu nových dovedností,“ řekl velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany plukovník Karel Navrátil. „Vojáci předurčení do cvičícího štábu musí být schopni efektivní práce bez ohledu na míru stresu, a to výhradně v anglickém jazyce. Ostatně řídit a velet přiděleným jednotkám v prostoru operace je primárním úkolem štábu velitelství brchbo pro Spojenecký sbor rychlé reakce,“ dodal plukovník Navrátil.

Odhalili laboratoř na výrobu otravných látek

Ve středu 5. června předvedli vojáci v rámci ukázkového dne zásah po odhalení laboratoře na výrobu otravných látek. Vojáci odběrových týmů pracovali bezchybně a dodrželi stanovené alianční metodiky. „Vypadá to relativně jednoduše, ale trvá několik let, než se voják naučí precizně pracovat s detekčními přístroji a především interpretovat zjištěné látky či hodnoty,“ popsal velitel odběrového týmu nadporučík Petr Svítil.

Cvičení potvrdilo schopnost velitelství brchbo pro ARRC začlenit se do struktury velitelství aliančního sboru a plnit úkoly chemického zabezpečení v případě nasazení sboru do operace.