Letošní největší cvičení české armády vojáci uzavřeli certifikací

Autor: Mirek Šindelář

V průběhu cvičení Grim Campaigner 2013 byly po úspěšné prověrce bojové připravenosti certifikovány podle alianční metodiky CREVAL (Combat Readiness Evaluation) 41. mechanizovaný a 43. výsadkový prapor, které jsou součástí 4. brigády rychlého nasazení.

Prakticky v závěrečný den cvičení 4. brigádního úkolového uskupení, které se odehrávalo od pondělí 7. října v Doupovských vrších a účastnilo se ho téměř 1900 vojáků s více než 600 kusy techniky, převzali velitelé obou praporů certifikáty z rukou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Petra Pavla.

Potvrzení toho, že jsou oba prapory připraveny dle standardů NATO k plnění úkolů v plném spektru operací v rámci mnohonárodních sil, bylo zúročením dosavadních zkušeností, a to nejen ze zahraničních misí, ale i poctivé přípravy v domácím prostředí. Tak ve zkratce charakterizoval cestu k získání těchto certifikátů náčelník Generálního štábu generál Petr Pavel.

Velitel Velitelství pozemních sil generál Ján Gurník, který byl za přípravu certifikace odpovědný, ocenil úroveň bojové připravenosti vojáků obou praporů, a je přesvědčen, že certifikáty jsou ve správných rukách. Ostatně na průběh cvičení 4. brigádního úkolového uskupení dohlíželi kromě podplukovníka Jiřího Davida, který byl vedoucím hodnotícího týmu pro 41. mechanizovaný prapor, a vedoucího obdobného týmu podplukovníka Tomáše Špoka, jehož lidé sledovali bystrým okem počínání příslušníků 43. výsadkového mechanizovaného praporu, také pozorovatelé aliančního Velitelství pozemních sil z tureckého Izmiru.

Průběh celého cvičení nebyl zrovna jednoduchý. Proti cvičícím mnohdy stála nepřízeň počasí, které je, jak známo, právě ve Vojenském újezdu Hradiště velmi vrtkavé. Podle slov velitelů i samotných cvičících vojáků, museli dost často improvizovat a nezřídka si při výcviku museli poradit i bez letecké podpory. Bez ní je vedení soudobého boje téměř nemyslitelné. Tato skutečnost se bohužel potvrdila i dnes, kdy do výcvikového prostoru přijela za cvičícími celá řada hostů. Kromě náčelníka Generálního štábu AČR byli přítomni jeho první zástupce generálmajor Miroslav Žižka, generálmajor Aleš Opata, který je zástupce náčelníka GŠ AČR – ředitel Společného operačního centra MO, velitelé prakticky všech útvarů a zařízení české armády, kteří do bojového uskupení přispívají svými lidmi a technikou a další hosté. Ty přivítal a s obsahem cvičení seznámil plukovník gšt. Miroslav Hlaváč, který celé cvičení Grim Campaigner řídil.

„Taktický námět postavil vojáky a jejich velitele do situací, se kterými by se setkávali v případě reálného nasazení. Vojáci museli reagovat na rozehranou činnost nepřítele, který se snažil proniknout do hloubky jejich sestavy. Mezi nejzávažnější incidenty, které musely jednotky řešit, patřila například vážná dopravní nehoda vozidla Pandur se smrtelným zraněním, dále dělostřelecký či letecký útok vedený osádkami vrtulníků Mi-24. I toto cvičení potvrdilo, že se nám vyplatilo zvát na každé cvičení brigády ostatní jednotky, které na základě 4. brn toto úkolové uskupení tvoří. Jednotky jsou dobře sladěny, umějí spolu komunikovat a spolupráce je mezi jednotlivými prvky už dnes na dobré úrovni. Věřím, že v příštím roce, ve kterém brigádní úkolové uskupení čeká závěrečné certifikační cvičení, kdy tedy budeme hodnoceni jako celek, uspějeme,“ uvedl plukovník gšt. Miroslav Hlaváč.

Podtrhl stejně jako náčelník GŠ AČR generál Pavel fakt, že tímto cvičením se čeští vojáci vrátili ke zdokonalování se ve vedení bojové činnosti proti pravidelným jednotkám. Zkušenosti z Afghánistánu a dalších částí světa, kde naši vojáci působili a působí, chtějí využít v přípravě na obranu své vlasti, kdyby to bylo třeba. Proto se také náplň cvičení Grim Campaigner 2013 dost lišila od těch, která vojáci absolvovali v předcházejících zhruba deseti letech.

V pátek 18. října čeká vojáky, kteří se úspěšně zúčastnili čtrnáctidenního cvičení na Doupově, přesun do posádek.