Kurz první pomoci v Čechách absolvovalo dvanáct jordánských zdravotníků

Autor: kapitánka Lada Ferkálová

Agentura vojenského zdravotnictví již počtvrté připravila kurz odborné přípravy zdravotnického personálu jordánské armády. Trval od středy 4. do soboty 14. října. Návrh této vzájemné spolupráce vyvstal na konci roku 2015 během první oficiální návštěvy zástupců jordánské armádní zdravotnické služby.

Spolupráce českých a jordánských zdravotníků úspěšně pokračuje

Kurzu se zúčastnilo dvanáct posluchačů v hodnosti od poručíků až ke dvěma brigádním generálům, kteří v současné době působí na lékařských, nebo nižších zdravotnických pozicích. Jeden z posluchačů v jordánské armádě zastává post srovnatelný s pozicí ředitele Agentury vojenského zdravotnictví.

Celý kurz měl čtyři části. První se uskutečnila v Praze a jednalo se o teoretické přednášky na téma psychologická první pomoc v případě traumatických událostí. Na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové se jordánští zdravotníci učili nejen teorii, ale i praxi první pomoci. Poslední dvě části se týkaly činnosti Odboru letecké záchranné služby a akutní medicíny a činnosti Odboru biologické ochrany Těchonín Agentury vojenského zdravotnictví.

Zájem o praktické ukázky

„Největší zájem u posluchačů vyvolaly zejména praktické ukázky a návštěva specializovaných pracovišť,“ potvrdila jedna z koordinátorek kurzu majorka Jaroslava Součková.

„Já sám pracuji jako letecký záchranář a proto pro mě byla ukázka práce a vybavení vašich zdravotníků nesmírně zajímavá. Používáte rozdílné vybavení a budu rád, pokud se nám podaří naše vrtulníky vybavit i těmito přístroji a nástroji,“ potvrdil jeden z jordánských vojáků.

Vzájemná spolupráce s jordánskou armádou bude bezpochyby pokračovat i v příštím roce. Je jen otázkou jednání a vývoje bezpečnostní situace, zda se posune i někam dále, nebo zůstane zachována její stávající forma.