Křest knihy Na všech frontách boj

Autor: Vladimír Marek, foto: Antonín Špát

„Čeští příslušníci britského Královského letectva Ladislav Říha a František Vocetka se vítězného konce války nedočkali, ale přispěli k němu svým odhodláním nevzdát se a bojovat. Připomenout tyto muže je záslužný čin, a jsem proto vděčný těm, kteří touto publikací přibližují jejich osudy. Zvláště děkuji obci Želeč za rozhodnutí trvale uchovat vzpomínku na tyto dva vojáky,“ napsal v úvodu knihy Na všech frontách boj poslední žijící parašutista vysazený za války v protektorátu z Velké Británie a příslušník paradesantního výsadku Platinum-Pewter generálmajor v. v. Jaroslav Klemeš.

Slavnostní křest této knihy, jejímž autorem je Václav Šmidrkal, se uskutečnil ve čtvrtek 29. května v Obrazárně Špejchar v obci Želeč. Publikace popisuje osudy dvou důstojníků předválečné československé armády, pplk. (in memoriam) Ladislava Říhy (rodák z obce Želeč) a plk. (in memoriam) Františka Vocetky, kteří po okupaci českých zemí nesložili ruce do klína, ale rozhodli se pro útěk z protektorátu a vstup do československého zahraničního vojska. A právě v jeho řadách oba během války zahynuli.

Samotný křest knihy provedli pivem váleční veteráni generál Jaroslav Klemeš, plukovníci Jaroslav Hofrichter a Pavel Vranský a starosta obce Želeč Ladislav Stejskal. Součástí křtu byla i autogramiáda přítomných válečných veteránů. Vojenský umělecký soubor Ondráš doprovodil slavnostní okamžiky nejen tradiční moravskou lidovou hudbou, ale i směsí dobových melodií Jaroslava Ježka a Glenna Millera.

Za resort obrany se akce zúčastnili ředitel Agentury plánování a rozvoje lidských zdrojů MO ČR plukovník Pavel Vobůrka a ředitel Vojenského ústředního archivu Josef Žikeš.