Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Konference lékařů a farmaceutů se zaměřila i na budoucnost vojenské zdravotnické služby

Konference lékařů a farmaceutů se zaměřila i na budoucnost vojenské zdravotnické služby

16.11.2017 • V pořadí již 17. konference Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinářů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, se konala tuto středu v Hradci Králové. Odborný program se zaměřil zejména na současnost a budoucnost vojenské zdravotnické služby, problematiku prevence, diagnostiky a léčby ve zdravotnických zařízeních AČR. Kromě toho zde byly prezentovány aktuální poznatky vojenského lékařského výzkumu.

Partneři konference zde představili své produkty
Partneři konference zde představili své produkty

Bloku odborných přednášek předcházela slavnostní část, kdy byli za celoživotní vědeckou a lékařskou práci oceněni brigádní generálv.v.docent Leo Klein,plukovník v.v.profesor Josef Fusek a plukovník docent Miloš Sokol. Kromě čestného členství a díků obdrželi jmenovaní zrukou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví, brigádního generála Zoltána Bubeníka, který nad akcí převzal záštitu, také pamětní medaili Vojenské zdravotnické služby.

„Před lety jsem si během svého studia leadershipu vybral právě docenta Kleina jako vzor a předlohu pro svou studijní práci. To, že tady dnes stojím vedle vás a mám tu čest vás dekorovat, mi přijde jakýmsi uzavřením kruhu a je to pro mě velká čest,“ sdělil generál Bubeník.Kromě generála Bubeníka převzal záštitu nad konferencí také ředitel Odboru vojenského zdravotnictví sekce podpory MO Petr Král a děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany profesor Pavel Boštík.

Odborné přednášky a prezentace výzkumu

Oficiální část pokračovala bloky odborných přednášek, které by se daly rozdělit do tří témat, a to organizace avýstavba zdravotnické služby a blok praktických přednášek vycházejících zreálných zkušeností vojenských lékařů. Tento blok nabídl náhled do reálného nasazení vojenských lékařů vzahraničních operacích, zmapoval zajímavé odborné kurzy a cvičení, ale také konkrétní lékařské případy, se kterými se vojenští lékaři setkávají na svých pracovištích. Nechyběl ani blok mapující současné vědecké trendy a výsledky výzkumu na lékařské fakultě hradecké univerzity.

Konference byla součástí takzvaného celoživotního vzdělávání lékařů a dalšího zdravotnického personálu. „Jsem rád, že vposledních letech pozoruji zejména rostoucí zájem mezi mladou generací vojenských lékařů,“ konstatoval plukovník profesor Jan Horáček, který je předsedou této lékařské společnosti. „Program se snažíme vždy postavit tak, aby si vněm každý našel něco, co ho zaujme a současně se snažíme odlišit od ostatníchzdravotnickýchkonferencí, které armáda organizuje, nebo se na nich podílí,“ dodal profesor Horáček.

Možnost předat si zkušenosti a seznámit se snovými lékařskými poznatky nabídne Hradec Králové i vpříštích týdnech. Například ve středu 23. a ve čtvrtek 24. listopadu se zde bude konat již čtrnáctý ročník konference na téma Medicína katastrof a 2.prosinceto bude třetí ročník konference nazvané První pomoc vboji.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
  • Docent Leo Klein obdržel čestné členství Docent Leo Klein obdržel čestné členství Docent Leo Klein obdržel čestné…
  • Konference dala prostor debatám s partnery Konference dala prostor debatám s partnery Konference dala prostor debatám s…
  • Nové produkty partnerů vždy zaujmou Nové produkty partnerů vždy zaujmou Nové produkty partnerů vždy…
  • Ocenění dlouholeté práce v oblasti vojenského zdravotnictví Ocenění dlouholeté práce v oblasti vojenského zdravotnictví Ocenění dlouholeté práce v…
  • Profesor Horáček při debatě nad posterovou částí konference Profesor Horáček při debatě nad posterovou částí konference Profesor Horáček při debatě nad…
  • Spektrum členů a účastníků konference se mění a přibývají mladí lékaři Spektrum členů a účastníků konference se mění a přibývají mladí lékaři Spektrum členů a účastníků…
  • Témata jednotlivých přednášek dokázaly zaujmout Témata jednotlivých přednášek dokázaly zaujmout Témata jednotlivých přednášek…
  • Záštitu nad konferencí převzal také profesor Boštík Záštitu nad konferencí převzal také profesor Boštík Záštitu nad konferencí převzal…

Autor: kapitánka Lada Ferkálová, Agentura vojenského zdravotnictví