Kbelští letci podpořili azylový dům, v němž žijí maminky s handicapem a jejich děti

Autor: kpt. Mgr. Zuzana Špačková

V pátek 1. prosince v odpoledních hodinách se na letecké základně v pražských Kbelích uskutečnila charitativní akce na podporu azylového zařízení, v němž bydlí maminky s handicapem, které se ocitly v tíživé sociální situaci.

Kbelští letci podpořili azylový dům

„Domov svatého Vincenta a paní ředitelkou Hanou Venturovou známe dlouho i některé osudy jeho obyvatel. Většinou okolo Vánoc a Velikonoc si kupujeme různé výrobky, které obyvatelky domu vyrábějí v dílnách. Mnohdy je to jejich jediný způsob výdělku. Koupí dekorace zároveň pomůžeme někomu v tísni,“ uvedla jedna z organizátorek akce nadrotmistryně Pavlína Šídová. 

Tak se také zrodil nápad pozvat zástupkyně Domova svatého Vincenta de Paul na kbelské letiště. Vojáci měli možnost podpořit jejich činnost zakoupením výrobků a pomohly také organizátorky. Ty zase na charitativní akci vyrobily různé předměty, které pak věnovaly na stoly.

Výtěžek putoval i na kurzy pro děti

Výtěžek z prodeje putoval do zmíněného domova. Kromě šitých andělíčků a kočiček si mohli návštěvníci také zakoupit nesčetné množství malých drobností na vánoční stoly jako například pletené košíky, věnce nebo svícny ze sušených i živých květů. Ceny výrobků byly symbolické a vybraná částka poslouží maminkám k nákupu čipové karty na dojíždění, plavání či kroužek pro děti.

„Ani si nedovedete představit, jak jsme za toto pozvání vděční. Je těžké shánět peníze pro něco tak běžného jako jsou základní životní potřeby. Mnohé maminky se svými ratolestmi žily ve vagónech či někde v lesích, než vyhledaly naši pomoc. Všechny mají nějaký handicap. Většinou mentální, tělesný či smyslový. Často nejsou schopny samostatného racionálního myšlení. My se snažíme jim život zpříjemnit, jak se jen dá. Snažíme se je naučit na jinou než ústavní formu života a hlavně chceme dát jejich dětem šanci zařadit se do běžné společnosti," řekla v závěru ředitelka Domova Hana Venturová. 

Zkrátka nepřišly v páteční odpoledne ani děti. Krom dvou venkovních stanovišť, kde na ně čekal jednoduchý vědomostní úkol, si mohly vybarvit omalovánky nebo nazdobit perníčky a drobný dárek jim přišli předat Mikuláš, anděl a dva čerti.


  • Domov svatého Vincenta de Paul je neziskovou organizací, která provozuje službu azylový dům pro osamělé rodiče s handicapem. 
  • Služby domova jsou poskytovány za předpokladu, že rodič má vůli zůstat spolu s dítětem a osamostatnit se nebo začlenit do běžné společnosti s adekvátní mírou pomoci. 
  • Handicap může být v oblasti mentální, smyslové či tělesné. 
  • Domov nepřijímá maminky závislé na alkoholu či drogách a pachatele závažné trestné činnosti.