Kardinál Dominik Duka požehnal bibli pro české vojáky

Ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na pražských Hradčanech se uskutečnila ve středu 19. března slavnostní ekumenická bohoslužba. Při ní požehnal kardinál Dominik Duka 2. vydání knihy knih – bibli, která je určena pro české vojáky.

Slavnostní bohoslužby se zúčastnili spolu s vojenskými kaplany mnozí hosté, mezi nimiž nechyběli generálové Zdeněk Jakůbek, Rostislav Pilc či Jaromír Zůna. Přítomni byli také někteří velitelé vojenských útvarů.

Bohoslužbu vedli předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka a předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Fajfr.

Ten ve své promluvě vzpomněl i na dobu, kdy vykonával vojenskou základní službu, a k bibli se ve volných chvílích obracel. Mnohokrát prý slyšel od svých vrstevníků ne zrovna publikovatelné hodnocení, co si o čtenáři bible myslí. Jeho osobně však posilovala.

Podobnou zkušenost měl i ředitel České biblické společnosti Pavel Novák, který bibli krátce představil.

Jak uvedl hlavní kaplan Armády České republiky, přes šest tisíc vojáků před časem projevilo zájem o bibli. Proto došlo k jejímu druhému vydání, které je dnes v mnohém vylepšené a přizpůsobené i polním podmínkám.

„Obdrželi jsme od vydavatele čtyři tisíce knih, které mohou získat vojáci a občanští zaměstnanci resortu obrany prostřednictvím vojenských kaplanů,“ řekl hlavní kaplan plukovník Jan Kozler.

„Vzkázal bych vojákům, aby si uvědomili, že bible je vlastně celá knihovna, která hovoří lidským jazykem. Hovoří v ní často matky k dětem, otcové k dětem, hovoří v ní přátelé. V bibli nacházíme chvíle, kdy se člověk také boří do smutku, někdy i do beznaděje. Někdy vyčítá nejen druhým, ale i pánubohu, ale přitom neztrácí nikdy naději, a tohle si myslím, že voják potřebuje. Vzkázal bych jim, aby ji nosili na správném místě . Mnohdy může zachránit i život, jak se to už mnohokrát stalo v minulosti,“ vzkázal vojákům kardinál Dominik Duka.