JLSG je srdcem cvičení Capable Logistician 2013

Autor: major Jan Šulc

Štáb JLSG (Joint Logistics Support Group – Společná skupina logistické podpory) lze bez nadsázky označit za srdce cvičení Capable Logistician 2013. Na jedné straně totiž JLSG řeší vstupy od ředitelství a velení cvičení EXDIR a EXCON a na druhé straně řídí činnost nasazených sil a prostředků v jednotlivých funkčních oblastech. Aby toho nebylo málo, je JLSG samo o sobě také prvkem, u kterého se v rámci cvičení CL13 ověřuje praktická funkčnost, a to hned z několika pohledů.

JLSG začalo působit na Lešti od soboty 8. června. V pondělí večer v 17.00 hodin zahlásilo JLSG po rozvinutí pracovišť a secvičení mnohonárodního kolektivu dosažení počáteční operační způsobilosti a nyní již dle slov náčelníka štábu JLSG plukovníka Jaroslava Schöna nabíhá na rutinní provoz. To vše navzdory tomu, že je štáb JLSG zatím naplněn jen na 60 % a další příslušníci postupně přijíždějí dle předem připraveného harmonogramu.

Velitelem JLSG na cvičení Capable Logistician 2013 je plukovník Maurizzio Iacono z Itálie, pozice zástupce velitele náleží plukovníku Jánu Žarnovickému ze Slovenska a náčelníkem štábu je již jmenovaný plukovník Jaroslav Schön z České republiky. Celkově se do oblasti JLSG zapojila ať již formou cvičících či pozorovatelů Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, USA a Velká Británie.

Jak přiblížil plukovník Schön, úloha JLSG spočívá na cvičení ve více rovinách: „Podporujeme cvičení jako prodloužená ruka EXCON k řízení nasazených jednotek, jsme cvičícím prvkem řešícím na nás směřující incidenty rozehry, podporujeme koncept JLSG v širších souvislostech a prvně jej v takovémto rozsahu ověřujeme v rámci velkého mnohonárodního cvičení a v neposlední řadě jsme i pod drobnohledem účastnických zemí vzhledem k naplnění jejich cílů.“ Není se čemu divit, vždyť s JLSG připravují například státy Visegrádské čtyřky pro Battle Group Evropské unie v roce 2016 a tento koncept je podstatný také pro mnohonárodní italský a španělský NATO Rapid Deployable Corps (Sbory rychlé reakce).

To, že je štáb JLSG v permanenci, potvrzuje i čilý ruch na jednotlivých pracovištích. V současné době jej asi nejvíce vytěžují úkoly spojené s přesuny jednotek a organizací jejich příjmu (RSOM) a s aktuálně probíhajícím a připravovaným rozvinováním pracovišť jednotlivých funkčních oblastí, které mu budou na cvičení Capable Logistician 2013 podřízeny.