Jednomu z největších cvičení NATO bude velet Čech

Autor: npor. Radek Hampl

Plukovník Josef Kopecký, velitel 7. mechanizované brigády, bude velet jednomu z nejvýznamnějších aliančních cvičení v letošním roce Allied Spirit II. Výcvik za účasti šesti členských a dvou nečlenských zemí NATO se uskuteční od 4. do 24. srpna ve výcvikovém centru v německém Hohenfelsu.

Cílem cvičení, do něhož se zapojí 4 500 vojáků armád USA, Velké Británie, Německa, Kanady, Maďarska, ČR, Gruzie a Srbska, je zvýšit připravenost jednotek a zároveň demonstrovat schopnost spolupráce nejen v rámci NATO, ale i spřátelených armád vést společné pozemní operace.

Armádu České republiky bude reprezentovat část 7. brigádního úkolového uskupení o téměř 1 400 vojácích. Význam cvičení Allied Spirit II pro Českou republiku umocňuje fakt, že veliteli českého úkolového uskupení, plukovníku Josefu Kopeckému, budou podřízeny také národní prapory ostatních armád.

„Je to pro mě veliká výzva. Od vzniku profesionální Armády ČR dosud nikdo neměl možnost řídit cvičení takového rozsahu a velet takovému množství vojáků,“ uvedl plukovník Josef Kopecký. Přínosem pro všechny cvičící bude podle něj i fakt, že se na jednom „poli“ sejdou členské a nečlenské země NATO.

Významu cvičení odpovídá i příprava

Tu Češi zahájili vloni v prosinci plánovací konferencí ve výcvikovém centru Joint Multinational Readiness Center v německém Hohenfelsu, kde se cvičení Allied Spirit II uskuteční. Poté, co byly vytvořeny a naplněny účelové organizační struktury se štáby a veliteli, kteří jsou schopni plynně komunikovat v angličtině, nyní čeští vojáci absolvují sérii příprav a štábní nácviky. „Největší pozornost věnujeme přípravě velitelů jednotek na vedení operací v mezinárodním prostředí,“ uvedl hlavní koordinátor přípravy, podplukovník Jiří Hrazdil, velitel 73. tankového praporu.

Češi spolupracují s Američany

Také Američané, kteří jsou hlavními organizátory cvičení, věnují přípravě cvičení prvořadou pozornost. Svědčí o tom i vyslání jejich specialistů výcvikového centra JMRC na jeden ze štábních nácviků českého brigádního úkolového uskupení. Shodou okolností ve stejnou dobu navštívil velení 7. mechanizované brigády v Hranicích velvyslanec Spojených států amerických v České republice Andrew Schapiro a pracovní jednání krátce navštívil. „Jsem překvapen množstvím velkých cvičení, které letos vaše brigáda absolvuje. Prakticky nemáte čas na oddych. Doufám, že vám budou zkušenosti našich instruktorů užitečné,“ promluvil ke shromážděným důstojníkům.