Jednání se starosty okolních obcí VÚ Brdy: Bavme se o budoucnosti Brd

Autor: mjr. Magdalena Dvořáková, KsV GŠ AČR

V úterý 17. února se v posádkovém domě armády v Jincích uskutečnilo pravidelné novoroční setkání přednosty vojenského újezdu Brdy podplukovníka Petra Šorma se starosty 36 sousedních obcí. Jednání bylo v lednu odloženo kvůli zpožděnému schválení zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy a změně hranic vojenských újezdů.

Jako řečníci se jednání dále zúčastnili předseda Komise pro optimalizaci vojenských újezdů Vladimír Kazatel, velitel odřadu pyrotechnické očisty kapitán Aleš Zika z 15. ženijního pluku Bechyně a zástupce Agentury pro hospodaření s nemovitým majetkem MO Petr Míka.

Samotný výčet profesních odborností pozvaných řečníků definoval hlavní body jednání, kterého se zúčastnilo celkem 73 zástupců 23 obcí a obou dotčených krajů.

Jednání zahájil podplukovník Šorm s provozními informacemi k chodu vojenského újezdu v roce 2015. Pak předal slovo kapitánu Zikovi, který ve své prezentaci přítomným shrnul činnost odřadu pyrotechnické očisty od roku 2012 do současnosti a zároveň jeho další postup čištění újezdu od nevybuchlé munice až do roku 2017. Na závěr apeloval na starosty, aby informovali obyvatele obcí, kteří vstupují do újezdu s nebo bez povolení, aby se striktně vyhýbali čištěným lokalitám. „Tito návštěvníci nerespektují pravidla pohybu v újezdu a ohrožují tak své životy,“ komentoval kriticky kapitán Zika.

„V roce 2012 jsme zpracovali studii pyrotechnické očisty újezdu a navrhli plán. V současné době v újezdu pracuje na očistě 95 příslušníků odřadu. Vzhledem k tomu, že je zima mírnější a újezd je téměř bez trvalé sněhové pokrývky, rozhodl velitel 15. ženijního pluku o celoročním provozu odřadu,“ dále informoval kapitán Zika a dodal: „V současné době je vyčištěno celkem 31 % území, což jsou téměř 4 tisíce hektarů. Do konce roku 2015 pak plánujeme vyčistit 59 % území a následující rok 86 %. V roce 2017 pak bude dočištěna zbývající plocha. Celé území bude vyčištěno nejpozději do konce roku 2017.“

Ke katastrálnímu členění po zrušení VÚ Brdy vystoupil předseda Komise vojenských újezdů Vladimír Kazatel. Na úvod připomněl, že pozemky újezdu zůstanou v majetku státu, tedy ministerstva obrany s právem hospodaření státního podniku Vojenských lesů a statků. Dále uvedl, že podle §29 zákona 222/1999 Sb., o obraně státu, zůstane prostor i po zrušení újezdu a vyhlášení CHKO Brdy objektem důležitým pro obranu státu.

„Požární ochrana újezdu přechodem pod civilní správu přechází pod civilní hasičskou správu,“ reagoval Kazatel na jeden z často kladených dotazů.

Jako poslední řečník vystoupil Petr Míka z Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO, který uvedl, že většina prostoru újezdu je ve vlastnictví státního podniku VLS a pak ministerstva obrany. „Jsou zde tedy dva vlastníci a dva partneři k jednání o převodech vlastnických práv vodních zdrojů na obce,“ vysvětlil Míka.

„Jako další převáděný majetek MO jsou zhruba 3 km komunikací na kraj. Větší část komunikací však zůstane ve vlastnictví VLS, protože jde o účelové komunikace,“ doplnil Míka.

Po vystoupeních řečníků byl dán prostor pro diskuzi, která byla vedena především na téma praktického provádění rušení vojenského újezdu a úkonů, které budou muset starostové a zastupitelstva obcí realizovat v průběhu tohoto roku.