Češi a Poláci jednali v Praze o další spolupráci

Autor: podplukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Generální štáb AČR

V úterý 15. října 2013 se uskutečnilo v Praze jednání česko-polské pracovní skupiny pro vojenskou spolupráci, kterému za polskou stranu předsedal zástupce náčelníka generálního štábu Polských ozbrojených sil generálmajor Andrzej Fałkowski a za českou stranu 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka.

Pracovní jednání se uskutečnilo v prostorech Generálního štábu Armády České republiky a na programu byla především témata týkající dalšího rozvoje schopností našich armád, společných projektů a oblast výcviku.

Česko-polská vojenská spolupráce je tradičně velmi úzká i s ohledem na přímé sousedství obou zemí, obdobný novodobý historický vývoj formující naše ozbrojené síly, společné členství v NATO a Evropské unii i Visegrádské skupině (V4).

Klíčovým tématem jednání byl rozvoj společných schopností. Příprava evropské Battle Group zemí V4 pro první polovinu roku 2016 pod vedením Polska byla logicky jedním z hlavních probíraných témat. Jak upřesnil generálmajor Žižka: „Česká strana se mimo jiné v rámci takzvané EU Battle Group Visegrádské čtyřky ujala koordinace v oblasti logistiky.“ Významnou oporou pro nás jsou v této oblasti zejména zkušenosti s mezinárodní logistikou, které jsme získali v rámci činnosti MLCC [Multinational Logistics Coordination Centre - Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky se sídlem v Praze a konceptu JLSG (Joint Logistics Support Group - Společná skupina logistické podpory)], který byl úspěšně ověřen v rámci letošního mezinárodního cvičení Capable Logistician 2013 na Slovensku.

Dalším bodem praktické spolupráce bude navrhované společné působení našich protichemických jednotek v rámci Combined Joint CBRN Task Forces (kombinovaných společných úkolových uskupení chemické, biologické a radiační ochrany), kde Česká republika aktivně podporuje Polsko v rámci Smart Defence. Zároveň Česká republika deklaruje záměr přispět do tohoto úkolového uskupení v letech 2016, 2017 a 2019. „Úspor bychom mohli nyní v období přípravy určených sil dosáhnout hlubší koordinací výcviku a případně i spoluprací při výzkumných a rozvojových projektech,“ upřesnil generálmajor Žižka k obsahu jednání.

Jednání se dále dotkla i možné spolupráce v oblasti radiolokační techniky ať už případných budoucích akvizic, ale zejména v oblasti sdílení zkušeností z výcviku a provozu a také systémů velení a řízení protivzdušné obrany. Obě strany prodiskutovaly mimo jiné i výměnu praktických zkušeností z provozu letounů CASA, kterých polská strana vlastní šestnáct.

Posledním bodem pracovního setkání byla oblast výcviku, vzdělávání a mezinárodních vojenských cvičení. „Jako nejvýznamnější projekty se zde jeví Steadfast Jazz 2013 a cvičení Anakonda, kterého se pravidelně účastní zástupci pozemních sil,“ uzavřel k průběhu jednání česko-polské pracovní skupiny pro vojenskou spolupráci generálmajor Miroslav Žižka.