Jeden tisíc devět set čtyřicet devět dní stál v čele armády

Autor: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu Armády České republiky

Kdo? Náčelník generálního štábu armádní generál Vlastimil Picek. Odchází komunikativní lidský generál se srdcem na pravém místě.

Před více než pěti lety opustil Kancelář prezidenta republiky, ze skříně si po čtyřech letech vyndal staré uniformy, ještě z doby působení na Generálním štábu, mírně si je nechal upravit a pokračoval ve vysokém pracovním tempu, které po boku prezidenta nikdy neztratil. A při nástupu do funkce náčelníka Generálního štábu AČR si stanovil základní priority, které také splnil.

Je pyšný na to, že se mu podařilo reorganizovat armádu, zredukovat rozsáhlé štáby, změnit systém velení a řízení, omezit úřednické a podpůrné činnosti. Je hrdý na to, že se pod jeho velením od základu vybudovaly dva lehké motorizované prapory, které se připravují na nasazení v zahraniční misi. Další pozitiva spatřuje například v tom, že byly nasazeny nadzvukové letouny v rámci Air Policingu v Pobaltí, vyčleněny síly pro spojenecká uskupení NRF a EU BG. Zvýšilo se rovněž procento nasaditelných sil, a to dokonce nad požadovanou hranici. I přes omezený zdrojový rámec se podařilo prosadit základní rozvojové programy a vyzbrojit armádu novou technikou a zbraněmi, jako jsou obrněné transportéry Pandur, Iveco, Dingo a vozidla Tatra. Postupně se začíná realizovat projekt Voják 21. století.

Výrazně se podílel na Bílé knize, která dle jeho slov byla bohužel zpracovaná na určité finanční zdroje, které jsou v současné době zpochybňovány. „Vzdušným silám jsme pořídili dopravní letouny Airbus A 319 Corporate Jet a transportní letouny CASA. Došlo i k částečné modernizaci vrtulníků Mi 171 Š. V České republice jsme vytvořili spojovací jednotku NATO a mezinárodní koordinační logistické centrum,“ rekapituluje generál Picek.

Mezi jeho základní priority při nástupu do funkce patřilo i vybudování poddůstojnického sboru, který je srovnatelný s vyspělými armádami. Mezi jeho smutné okamžiky patří zranění a mrtví. Nikdy nezapomene na to, jak z bojové mise přivezl mrtvého vojáka. Velmi ho to zasáhlo a ovlivnilo. Svému nástupci generálporučíku Petru Pavlovi doporučuje: „V některých směrech buď razantnější než já. Co nejvíce naslouchej lidem a važ si práce každého vojáka.“

Lidský generál odchází s jediným přáním, které směřuje k vojákům v zahraničních misích, na něž tak rád slýchával chválu od spojenců: „Mám veliké přání, a protože je poslední, musíte mi ho splnit. Vracejte se mi z misí v pořádku, i když už tady s vámi nebudu.“

Odchází lidský generál se srdcem na pravém místě.