Jak ochránit vnější hranice EU se vojáci učí na cvičení Cooperative Security 2017

Autor: kaplan npor. Dan Petříček, npor. Radek Šuma

Čeští vojáci se zapojili do mezinárodního cvičení Cooperative Security 2017, které se až do soboty 16. září koná ve vojenském výcvikovém prostoru Allentsteig v Rakousku. Celkem tam odjelo 78 osob a 21 kusů techniky. Cvičícími jednotkami jsou příslušníci ozbrojených sil Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Slovenska, které patří mezi země Středoevropské obranné spolupráce.

Cooperative Security 2017

Hlavním cílem je procvičit spolupráci při ochraně vnějších hranic Evropské unie v případě eskalující migrační krize. Jádro jednotky tvoří vojáci ze 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice, 7. mechanizované brigády „Dukelské“, kterou doplňují příslušníci 13. dělostřeleckého pluku Jince. Dále jsou zde vojáci ze 41. mechanizovaného praporu Žatec a Agentury vojenského zdravotnictví.

České úkolové uskupení má dvě pěší čety, jehož součástí jsou dva zdravotní týmy a dělostřelecký průzkum, který má zkušenosti a techniku k pozorování prostředí za jakýchkoliv podmínek a může být tedy využit i k plnění širokého spektra úkolů i mimo svou vlastní odbornost. Jeho součástí je také skupina velení a četa logistického zabezpečení.

Češi se spojili s rakouskými průzkumáky

Čeští vojáci jsou začlenění do sestavy rakouského 3. průzkumného praporu a společně nacvičovali budování kontrolního propustného místa (KPM) na fiktivní vnější hranici EU. Kontrolní propustné místo představuje prostor, kudy mohou projít kontrolovaně lidé tak, aby byli prohledáni, zda u sebe nemají zbraně nebo jiné nebezpečné předměty a zároveň zde vojáci zjišťují i jejich totožnost. Po shromáždění určitého počtu osob, je tato skupina převezena na předem určená shromažďovací místa.

Vojáci cvičí, jak správně a adekvátně jednat s lidmi, o kterých nic nevědí, často mají za sebou mnoho útrap, jsou plni nejistoty a různých očekávání. V rámci výcviku trénují i situace, kdy se dotyčná osoba začne chovat podezřele a agresivně. Mnozí příslušníci úkolového uskupení mají již zkušenosti z předchozí spolupráce s Policií ČR. Pod vedením zdravotnických týmů si opět osvěžili i poskytování první pomoci a třídění raněných podle zdravotního stavu tak, aby poskytli co nejrychleji první pomoc potřebným.

Mluví spolu i česky

Příslušníci rakouské armády učili české vojáky, jak střežit hranici tvořenou vodní motorovými čluny a moderními pozorovacími prostředky. Vojáci hlídali vodní plochu nejen ze břehu, ale i z vody, a to na hlídkových člunech. Cílem byla kontrola veslic, na nichž by se mohly vyskytovat podezřelé osoby. Tento výcvik byl pro české vojáky velkou zkušeností.

Hlavním dorozumívacím jazykem na cvičení je anglický jazyk, ale mezi rakouskými vojáky se najde dostatek takových, kteří plynně ovládají i jazyk český, takže porozumět si navzájem není žádný problém.