Inspekční tým provedl ověřovací návštěvu na území Moldavska

Autor: kapitán Ondrej Králik

Od 4. do 6. března 2013 provedl smíšený tříčlenný tým složený ze dvou inspektorů z odboru kontroly odzbrojení Ředitelství zahraničních aktivit MO ČR a jednoho inspektora z Verifikačního centra Španělska ověřovací návštěvu v souladu s Vídeňským dokumentem 2011 na území Moldavska.

Cílem ověřovací návštěvy byla verifikace informací o ozbrojených silách Moldavska předaných v rámci roční výměny vojenských informací k 1. lednu 2013.

Tým provedl ověřovací návštěvu u 3. motostřelecké brigády v Cahulu, kde si vyslechl brífink velitele, který zahrnoval historii brigády, její současné úkoly a seznámil se s používanou technikou. Ověřovací tým rovněž navštívil i nedaleký vojenský výcvikový prostor. Celá ověřovací návštěva se nesla ve velmi přátelské atmosféře a v duchu maximální transparentnosti a otevřenosti, tedy plně v souladu se závazky vyplývajícími ze zmíněného dokumentu.

„Moldavsko splnilo všechny požadavky vyplývající z Vídeňského dokumentu 2011,“ uvedl na závěr ověřovací návštěvy vedoucí týmu podplukovník Stanislav Dlouhý.


  • Vídeňský dokument 2011 (VD-2011) o opatřeních k budování důvěry a bezpečnosti byl podepsán 30. listopadu 2011 ve Vídni. Jeho historie ale sahá až do roku 1973, kdy v Helsinkách začala první jednání o výše uvedených opatřeních. První dokument vstoupil v platnost až v roce 1986.
  • Účastnické státy tohoto mezinárodního dokumentu tvoří 56 zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která má sídlo ve Vídni.
  • Základním cílem dokumentu je otevřené a transparentní podávání informací o ozbrojených silách a vojenských aktivitách účastnických států, aby se předešlo vzniku případného ozbrojeného konfliktu. Každá země posílá jednou ročně výměnnou informaci o svých ozbrojených silách a výzbroji. Dále je povinna předem oznamovat konání vojenských cvičení s účastí stanoveného počtu osob a techniky, zavádění nových zbraní do výzbroje a jednou za pět let pořádat ukázku letecké základny.
  • K ověření informací je každý účastnický stát povinen přijmout na svém území stanovený počet ověřovacích návštěv a inspekcí stanovené oblasti.