Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Inspekční tým kontroloval vojenské aktivity v Arménii

Inspekční tým kontroloval vojenské aktivity v Arménii

28.5.2012 • V souladu s Vídeňským dokumentem 2011 (VD-2011) provedl smíšený inspekční tým NATO ve dnech 22. až 24. května inspekci stanovené oblasti na území Arménie.

Inspekční tým tvořili dva příslušníci Odboru kontroly odzbrojení Ředitelství zahraničních aktivit Praha, jeden příslušník Verifikačního centra Francie a jeden inspektor ze Španělska. Cílem inspekce bylo zkontrolovat, zda ve zvolené oblasti neprobíhají vojenské aktivity podléhající oznamovací povinnosti. Ke kontrole byla inspekčním týmem vybrána oblast ležící v severozápadní části země s rozlohou téměř 13 000 km2.

Na kontrolovaném území je dislokováno šestnáct útvarů a zařízení arménské, ale i ruské armády. Kvůli zajištění bezpečnosti inspekčního týmu nebyl arménskou stranou poskytnut vrtulník, a tak se veškeré přesuny prováděly ve vozidlech. V průběhu inspekce navštívil inspekční tým většinu vojenských útvarů nacházejících se v oblasti, kde následně vyslechl brífinky velitelů, kteří poskytli základní informace o jednotkách a jejich aktivitách. Po každém brífinku následovaly doplňující dotazy inspektorů, na které bylo plnohodnotně odpovězeno. V rámci inspekce bylo inspekčnímu týmu také umožněno navštívit dva výcvikové prostory.

Celá inspekce se nesla ve velmi přátelské atmosféře v duchu maximální transparentnosti a otevřenosti plně v souladu se závazky vyplývajícími z Vídeňského dokumentu.

„Příslušníci arménského a ruského doprovodného týmu plnili své povinnosti v průběhu celé inspekce na vysoce profesionální úrovni. Na kontrolovaném území nebyla zjištěna žádná vojenská aktivita podléhající předběžnému oznámení a tím Republika Arménie spolu s Ruskou federací beze zbytku naplnila své závazky vyplývající z Vídeňského dokumentu 2011,“ konstatoval na závěr inspekce vedoucí týmu podplukovník Petr Voborný.Vídeňský dokument 2011 (VD-2011)

Vídeňský dokument 2011 o opatřeních k budování důvěry a bezpečnosti byl podepsán 30. listopadu 2011 ve Vídni, ale jeho historie sahá až do roku 1973, kdy v Helsinkách začala první jednání o výše uvedených opatřeních, a první dokument vstoupil v platnost v roce 1986.

Účastnické státy tohoto mezinárodního dokumentu tvoří 56 zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která má sídlo ve Vídni.

Základním cílem dokumentu je otevřené a transparentní podávání informací o ozbrojených silách a vojenských aktivitách účastnických států, aby se předešlo vzniku případného ozbrojeného konfliktu. Každá země posílá jednou ročně výměnnou informaci o svých ozbrojených silách a výzbroji. Dále musí předem oznamovat konání vojenských cvičení s účastí osob a techniky jejichž celkový počet převyšuje stanovené limity, informovat o zavádění nových zbraní do výzbroje svých ozbrojených sil a jednou za pět let pořádat ukázku letecké základny.

K ověření poskytovaných informací je každý účastnický stát povinen přijmout na svém území stanovený počet ověřovacích návštěv a inspekcí stanovené oblasti.

Průměrné hodnocení (3 hlasů): 2.33, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Inspekce v Arménii (1) Inspekce v Arménii (1) Inspekce v Arménii (1)
  • Inspekce v Arménii (2) Inspekce v Arménii (2) Inspekce v Arménii (2)
  • Inspekce v Arménii (3) Inspekce v Arménii (3) Inspekce v Arménii (3)

Autor: mjr. Jaroslav Vlček OKO ŘeZA