Hraničtí splnili úkoly operace METRO-A

Autor: nadporučík Roman Strojvus

Ve dnech 19. až 30. června se ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště uskutečnilo cvičení METRO-A 2017. Jednalo se o první část komplexního výcviku, kterým v letošním roce projde 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“.

Hraničtí splnili úkoly operace METRO-A

Zúčastnila se jej většina příslušníků a jednotek hranického praporu. Doplnili jej příslušníci 132. dělostřeleckého oddílu a 74. lehkého motorizovaného praporu. Celkem se jednalo o 370 vojenských profesionálů. Přes šest desítek kusů převážně těžké techniky se do vojenského výcvikového prostoru Hradiště přepravilo po železnici, další dvacítka vojenských vozidel překonala více než čtyřistakilometrovou vzdálenost po vlastní ose.

Cvičení prověřilo sladěnost mechanizovaných družstev, především na něm dosáhly operační schopnosti družstva druhé a třetí mechanizované roty a také čety minometné baterie útvaru.

V průběhu uplynulých dvou týdnu tak mechanizované jednotky procvičily bojové drily při napadení, kontaktu s protivníkem, překonávání nebezpečného prostoru, dále činnost družstev při přesunu, útoku i obraně. Vojáci absolvovali střelby z ručních i lafetovaných zbraní a házení ručních granátů. V rámci řidičské přípravy se výcvik zaměřil na řízení bojových vozidel pěchoty ve složitých terénních podmínkách. Minometná baterie pak procvičila například činnost v palebném postavení do zahájení palby, následně vedení palby ze skrytého palebného postavení i vedení palby přímou střelbou.

Bojové jednotky se stmelily

„Všechny úkoly a cíle tohoto komplexního polního výcviku praporu byly splněny, včetně stmelení bojových jednotek. Odvedly jste kus poctivé práce, se kterou jsem spokojen,“ zhodnotil průběh cvičení na čtvrtečním závěrečném nástupu řídící cvičení major Roman Ondroušek.

Na cvičení nezahálely ani podpůrné jednotky praporního úkolového uskupení. Spojovací četa, rota logistiky či praporní obvaziště taktéž prověřily svoji schopnost zabezpečovat jednotky v reálných polních podmínkách. To vše bez ohledu na klimatické podmínky, navíc v prostředí, které není většině příslušníků praporu tak důvěrně známé (jako například vojenský újezd Libavá, ve kterém obvykle cvičí).