Hraničtí vojáci se povyšují v historické kapli

Autor: kpt. Radek Hampl

To, že vojáci jsou hrdi na své historické kořeny, se snaží prokázat také 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“ z Hranic. Zavedl novou formu povyšování příslušníků hodnostního sboru poddůstojníků a praporčíků. V pondělí 3. července tak vojáci nastoupili v kapli svaté Barbory z roku 1863, která je jedinou zachovanou kaplí v objektu kasáren v České republice.

Slavnostní povýšení příslušníků poddůstojnického a praporčického sboru v Hranicích

„Nelíbil se mi málo důstojný způsob povyšování příslušníků těchto hodnostních sborů, když jsme jim hodnosti předávali jako součást nástupů útvaru či jednotek při různých příležitostech, případně dodatečně v kancelářích,“ vysvětluje velitel praporu podplukovník Tibor Budík. „Chci těmto vojákům dát najevo, že si jejich práce velmi vážím, protože oni jsou tím základem, který tvoří výsledky praporu. Proto jsme ve spolupráci s vrchním praporčíkem poprvé zvolili mnohem individuálnější přístup,“ dodává velitel.

Bojový prapor, celé velení praporu, všichni velitelé rot se svými vedoucími praporčíky, státní hymna, důstojnost historického místa, to vše dotvářelo velice působivou atmosféru, při které třicet příslušníků praporu vyslechlo rozkaz o svém povýšení a z rukou velitele a vrchního praporčíka dostalo novou hodnostní nášivku.

Vojenská akademie v Hranicích

Ostatně své kouzlo mají i samotné historické prostory kasáren generála Zahálky v Hranicích. Kostel sv. Barbory, který byl postaven v letech 1862-1863, sloužil už frekventantům c. k. rakousko-uherských vojenských ústavů. Nově zřízený československý stát potřeboval školit a vychovávat demokratický velitelský sbor, který bude oddán republice a demokratickým ideám. Jako nejvhodnější se jevily budovy bývalých rakouských vojenských škol v Hranicích.

V prosinci 1920 byla v Hranicích zahájena výuka v nově zřízené vojenské akademii, která připravovala důstojníky čs. armády se zaměřením na pěchotu, dělostřelectvo jízdu i letectvo. Vojenská akademie připravovala důstojníky s výjimkou 6 let druhé světové války až do roku 1950, kdy podle sovětských řádů byla škola přeměněna na učiliště.

Bohužel období komunistického režimu se podepsal na historických budovách, především pak vojenských kostelích a kaplích. Kaple sv. Barbory nebyla za socialistické éry samozřejmě využívána k náboženským účelům a sloužila jako skladiště správy budov. Byly poškozeny malby a celá stavba značně utrpěla. Interiér se do současnosti dochoval jen z části.

Obnova kaple i kasáren

Dnes je kaple upravena tak, že se v ní mohou konat koncerty, má totiž vynikající akustiku. Nejčastěji se v kapli účinkují pěvecké sbory při různých slavnostních příležitostech.
 
V současné době připravuje hranická 7. mechanizovaná brigáda generel úpravy celých hranických kasáren, protože mají značnou historickou hodnotu. Zámyslem plánovaných oprav je i uvedení kaple do původního stavu a významu využití budovy. Je to však otázka několika let.


Kasárna generála Zahálky v Hranicích

Kasárna dnes nesou jméno divizního generála Otakara Zahálky, narozeného 30. září 1891. V létech 1934-1939 byl velitelem Vojenské akademie v Hranicích. Za 2. světové války organizoval odboj proti fašistům v Hranicích a v oblasti Zlína. Dne 20.  června 1942 byl za odbojovou činnost popraven v Brně.

V současné době se v kasárnách nachází velitelství 7.  mechanizované brigády se 71.  mechanizovaným praporem, Odloučené léčebně diagnostické zařízení, provozní středisko, veterinární středisko, vojenské zařízení 34. základny KIS a expozitura vojenské policie.