Gruzínská delegace se v pardubickém centru zajímala nejen o zabezpečení jednotek a majetku v misích

Autor: Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů Pardubice

Zástupci logistiky Generálního štábu Gruzie navštívili v úterý 2. října Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů Pardubice. Hosté si prohlédli technické zařízení centra a zhlédli dynamickou ukázku vojenské techniky.

„Při diskusi se gruzínská delegace zajímala o řadu odborných dotazů, například na zabezpečení jednotek nasazených v zahraničních operacích, zabezpečení majetku od civilních dodavatelů či systém leteckých přeprav do zahraničních operací,“ sdělila náčelnice Centra zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů Pardubice pplk. Radka Martykánová.

Po dynamických ukázkách se zahraniční delegace, kterou doprovázeli příslušníci Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC) Praha a Odboru vojenské dopravy Agentury logistiky Stará Boleslav, přesunula na železniční stanici Pardubice, kde byla připravena praktická ukázka stavby rampy UNOR s následnou nakládkou techniky na železniční vozy.

Program poté pokračoval u ředitelství Agentury logistiky ve Staré Boleslavi, kde se uskutečnila jednání o vojenské dopravě. Zástupci gruzínských ozbrojených sil se zajímali o poskytování podpory hostitelskou zemí a zabezpečení přesunu vojsk na území domovského státu i mimo něj.

V obou oblastech patří Armáda České republiky mezi velmi zkušené alianční armády, které v posledních letech kladou značný důraz na jejich rozvoj.