Ground Pepper: Každá operace chce svůj čas

Autor: majorka Jolana Fedorková

Prostor a čas – to jsou dva základní údaje, které jsou jednotkám cvičení Ground Pepper určeny operačním rozkazem velitele 22. mezinárodního úkolového uskupení. V daném čase se tak čeští vojáci 3. a 4. motorizované roty nejdříve přesunuli do prostoru rozmístění mimo boj, odkud dále postupovali na další pozice, aby zahájili obrannou operaci na území státu „Terra“.

Dvě motorizované roty na vozidlech Iveco představují bojové manévrové prvky mezinárodního úkolového uskupení. Jednu tvoří vojáci 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce společně s tankovou četou z Trebišova. Tu druhou příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic, doplnění o mechanizovanou rotu na bojových vozidlech pěchoty BVP-1. Úkolem té první je zastavit nepřítele v předem vybudovaných obranných pozicích, té druhé následný boj v zastavěné oblasti.

Osmdesáti vojákům z Bučovic velí kapitán Karel Zetocha, který o dvou dnech působení ve státě „Terra“ říká: „V pondělí ráno 13. října jsme se přesunuli z kempu Slavia se slovenskými vojáky do prostoru rozmístění mimo boj, zamaskovali vozidla a logisticky se dozásobili. Odtud jsme se přemístili do předpokládaného prostoru styku s nepřítelem, kde očekáváme boj v zastavěné oblasti. Provedl jsem rekognoskaci oblasti, upřesnil osádkám vozidel opěrné body, ze kterých budou působit, zabezpečili jsme kruhovou obranu a vybudovali opěrná stanoviště čet.“

Vše se přitom odehrává pod taktickým námětem: Střídají se incidenty, jako například nastřelení kolony při přesunu či nález nástražného výbušného systému, ke kterému byl povolán maďarský EOD (Explosive Ordnance Disposal) tým. V pátek vojáky podle Karla Zetochy čekají střelby z ručních a lafetovaných zbraní. „Vyvrcholením operace Ground Pepper 2014 budou úterní bojové střelby manévrových prvků, při kterých zastavíme postup nepřítele a následně jej vytlačíme z území státu „Terra“,“ potvrdil Zetocha.

Poprvé je na cvičení Ground Pepper využit pro podporu mezinárodního úkolového uskupení prvek zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR – Intelligence, Surveillance a Reconnaissance) z 53. pluku průzkumu a elektronického boje. O zapojení příslušníků pluku do sestavy úkolového uskupení hovořil zástupce velitele podřízeného 102. průzkumného praporu major Václav Malát: „Vojáci praporu jsou standardně zařazeni do sestavy prvku ISR. Úkoly zde plní jedna průzkumná četa a družstvo bezpilotního průzkumného prostředku Raven. Sledujeme státní hranici, která byla pro cvičení imaginárně vytvořena, prostory zvláštní pozornosti i případný pohyb nepřátelských sil.“

Dvacet čtyři hodin denně tak působí v oblastech zpravodajského zájmu dvě průzkumné skupiny. Pozorují a propátrávají danou lokalitu a zjišťují informace o nepříteli. Pozemní a vzdušný průzkum v on-line přenosu zprostředkovává veliteli úkolového uskupení údaje o situaci na bojišti, což je pro každého velitele předpoklad k provedení úspěšné operace. K prvku ISR major Malát dodává: „Samotné cvičení Ground Pepper je pro nás dalším pokračováním výcviku a prakticky třetím cvičením v tomto roce. V červenci jsme dokončili certifikaci prvku ISR v sestavě 4. brigádního úkolového uskupení dle hodnocení bojové připravenosti CREVAL. Tímto cvičením na Slovensku jsme zahájili výcvik se 7. brigádním úkolovým uskupením vytvořeným na bázi 7. mechanizované brigády.“

V těchto dnech se s dosavadním průběhem výcviku českých vojáků na Slovensku a jejich činností v rámci 22. mezinárodního úkolového uskupení seznamuje velitel Pozemních sil generálmajor Ján Gurník.