Geografové a meteorologové se školili na speciálních kurzech v Olomouci

Autor: Miroslav Šindelář

Až do pátku 27. října trvají dva nevšední kurzy pro budoucí meteorology a geografy v Olomouci. V pondělí je zahájil náčelník Hydrometeorologické služby AČR hlavní specialista MO plukovník Jan Círek. Jde o první kurzy, které čeští armádní specialisté spadající pod oddělení vojskového průzkumu a elektronického boje AČR připravili na žádost partnerů ze zemí Severoatlantické aliance.

Kurz Hydrometeorologické služby AČR

Kurzy bylo třeba důkladně připravit. Jejich tvůrci vycházeli nejen z dosavadních zkušeností a vzdělávání českých odborníků, ale také z požadavků na vzdělání v rámci Severoatlantické aliance. Úspěšným absolventům vydá patřičné certifikáty Vojenská akademie ve Vyškově.

Jak uvedl plukovník Jan Círek, požadavek na geografický kurz vzešel od představitelů topografické služby Ozbrojených sil Slovenské republiky. Kromě nich se do kurzu zapsali také specialisté geografické služby AČR. Recipročně byl Ozbrojenými silami Slovenské republiky české straně nabídnut specializovaný kurz obrazového zpravodajství, který využijí vybraní odborníci z 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

Analyzují naměřená data

Druhý kurz meteorolog-aerolog, který je vedený v anglickém jazyce, je určený pro vojenské meteorology států NATO a Partnerství pro mír (PfP). Do tohoto pilotního kurzu, který pořádají čeští odborníci, se zapojili budoucí meteorologové z Belgie, Estonska, Litvy a Polska. Více než polovinu náplně představuje praktická část, kde se frekventanti naučí provádět aerologická měření a analyzovat naměřená data. Součástí výcviku je kompletní příprava balonu či radiosondy. Frekventanti se dále naučí měřit radioaktivitu ve volné atmosféře.

Teoretická část má za úkol, kromě nezbytného poučení o bezpečnosti, protože frekventanti pracují s výbušnými plyny, také seznámení s aerologickými systémy Hydrometeorologické služby AČR a států NATO. „Kromě toho, že se je naučí používat, vyzkouší si i tvorbu předpovědí jednotlivých meteorologických prvků a jevů na základě naměřených dat,“ konstatoval plukovník Círek.

Kurzy geografie a meteorologie organizovala Geografická služba AČR a Hydrometeorologická služba AČR ve spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem.