Generálové spojeneckého velitelství v Liberci

Autor: kapitánka Vlastimila Cyprisová, tisková a informační důstojnice 31. brigády v Liberci

V pondělí 26. října 2009 zavítal do liberecké posádky zástupce velitele Spojeneckého sboru rychlé reakce ARRC (Allied Rapid Reaction Corps) generálmajor Riccardo Marchió a náčelník štábu Spojeneckého sboru generálmajor Timothy P. Evans.

Hosty doprovázeli přidělenec obrany Itálie v České republice plukovník Stefano Mariotti a přidělenec obrany Velké Británie v České republice plukovník Jamie Athill.

Návštěva Liberce byla zahájena přijetím delegace v historické budově radnice primátorem města Liberce Jiřím Kittnerem za přítomnosti velitele 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany plukovníka gšt. Miroslava Knoppa a velitele velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC plukovníka Radka Černého.

Hosté před budovou liberecké radnice Přijetí hostů primátorem Liberce J. Kittnerem

Poté se hosté přesunuli do kasáren, kde je na úvodním brífinku seznámil plukovník Knopp se strukturou a úkoly brigády a nasazením jejích příslušníků v zahraničních misích a působením v rámci Integrovaného záchranného systému.

Generálové se setkali s příslušníky štábu brigády předurčenými pro velitelství radiační, chemické a biologické ochrany ARRC a seznámili se s plánem přípravy velitelství a štábu v nejbližších měsících. V roce 2011 dosáhne velitelství plných operačních schopností a bude připraveno velet a řídit mnohonárodní chemické jednotky přidělené k velitelství ARRC a tím plnit opatření chemického zabezpečení během operace.

Ukázka vyproštění zasažených osob Činnost specialistů na místě dekontaminace - 1 Činnost specialistů na místě dekontaminace - 2 Prohlídka radiometrické laboratoře

Příslušníci 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany připravili dynamickou ukázku zásahu po vzniklém incidentu, vyproštění zasažených osob z nebezpečného prostoru, jejich následnou dekontaminaci a přesun do zdravotnického zařízení. Během statické ukázky se hosté seznámili s vybavením a možnostmi chemického vojska, a to nejen při plnění odborných úkolů, ale také při logistické podpoře a zabezpečení jednotky v poli. Návštěva posádky byla ukončena prohlídkou chemického muzea v prostorách budovy velitelství.

Ukázka prostředků individuální ochrany Generál Evans a Marchió Prohlídka muzea chemického vojska - 1 Prohlídka muzea chemického vojska - 2

Závěrečný program v České republice patřil 314. centru výstrahy zbraní hromadného ničení v Hostivicích - Břve, kde se delegace seznámila se systémem sledování a vyhodnocování informací v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany u úvarů a zařízení naší armády s důrazem na látky naznačující použití zbraní hromadného ničení.

Generálové poděkovali za skvěle odvedenou práci a vyjádřili spokojenost a nadšení nad schopnostmi a profesionálním dovednostmi chemických specialistů.


Navštivte také webové stránky 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany: