Generál Žižka jednal na zahraničních pracovištích

Autor: kapitán Jakub Smolík

Stejně jako každý rok i letos v termínu od 8. do 12. dubna absolvoval 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka za doprovodu personalisty služební cestu, v rámci níž urazil vzdálenost téměř 2 000 kilometrů a postupně navštívil zahraniční pracoviště v Brunssumu (Nizozemsko), Bruselu (Belgie), Monsu (Belgie) a Ramsteinu (Německo).

Jejím účelem bylo zejména provedení personálních pohovorů ke zpětnému zařazení na systemizovaná místa v AČR s příslušníky, kteří své zahraniční působení ukončí v letošním roce. Při této příležitosti pak byl v rámci návštěvy každého pracoviště vytvořen časový prostor pro besedu s příslušnými vojáky. Úvodem seznámil generál Žižka všechny přítomné s důležitými, ať už realizovanými nebo připravovanými změnami, které se týkají resortu, organizační struktury a v neposlední řadě legislativy.

Rovněž zmínil skutečnost, že i přes snižující se směrná čísla osob vysílaných na zahraniční pracoviště (kdy došlo k poměrně výraznému snížení o přibližně 30 %), se daří již vyslané vhodně redislokovat na jiné pracoviště tak, aby jim bylo umožněno pokračování v kontraktu.

V diskusi, která vždy následovala, měli přítomní možnost klást generálu Žižkovi otázky z různých oblastí. Výrazná část dotazů směřovala k připravované novelizaci zákona číslo 221 a zákonu o platu.

Přestože oficiální setkání s vrcholnými zástupci výše uvedených prvků struktury NATO nebylo původním cílem této cesty, v rámci návštěvy Allied Joint Force Command v Brunssumu se generálmajor Miroslav Žižka setkal i s velitelem JFC, kterým je generál Hans-Lothar DOMRÖSE. Smyslem tohoto setkání bylo ocenění kvalitní práce českých představitelů na zahraničním pracovišti v Brunssumu ze strany německého velitele a poděkování za stálé naplňování počtů osob vysílaných na pracoviště, ke kterému se AČR zavázala.