Generál Picek navštívil Spojené státy americké

Autor: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu Armády České republiky

Mezi 26. červencem a 1. srpnem 2010 navštívil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek na pozvání náčelníka Sboru náčelníků štábů USA admirála Michaela G. Mullena Spojené státy americké.

Během cesty ho doprovázel ředitel sekce rozvoje druhů sil – operační sekce Ministerstva obrany brigádní generál Bohuslav Dvořák a přidělenec obrany České republiky v USA brigádní generál Přemysl Škácha.

V pondělí 26. července seznámil generála Picka zástupce velitele velitelství pro speciální operace v Tampě generálporučík David Fridovich s historií a úkoly tohoto velitelství. Při společném jednání pak ocenil účast speciálních sil ČR v Afghánistánu.

Posléze Vlastimil Picek seznámil zástupce organizace národních představitelů US CENTCOM s úkoly Armády České republiky, její restrukturalizací a celkovou reformou. Brigádní generál Bohuslav Dvořák ve své prezentaci seznámil všechny přítomné s nasazením české armády v zahraničních misích a takzvanou vrtulníkovou iniciativou, jejímž hlavním cílem je navýšení transportních vrtulníků v operaci ISAF, rozšíření počtu vrtulníků ve prospěch operací NATO a výcvik afghánské armády.

Téhož dne navštívila česká delegace i regionální strategické velitelství americké armády v jehož kompetenci je nasazení vojáků do zahraničních misí v teritoriu Afghánistánu. Velitel z pověření generálporučík John Allen chválil nasazení českých vojáků na území Afghánistánu a na závěr setkání s generálem Pickem řekl: „Váš provinční rekonstrukční tým a vrtulníková iniciativa přispívají nemalou měrou k rekonstrukci této země. Velmi si vážím nasazení vrtulníků Mi-171 v této oblasti a umění českých vojenských pilotů.“ „My děkujeme vám,“ řekl generál Picek: „Za skvělé zázemí a prostředky, které jste nám poskytli. A především děkuji za zapůjčení obrněných vozidel MRAP.“

V úterý 27. července generála Picka přivítal brigádní generál James C. Yarbough, velitel společného výcvikového střediska v Louisianě. Česká delegace se zde zúčastnila dynamické ukázky boje o budovu a přepadení vozidla. Poté se generál Picek seznámil s budoucím velitelem úkolového uskupení v Lógaru.

Ve středu 28. července se Vlastimil Picek setkal v Austinu s velitelem Texaské národní gardy generálmajorem Jose S. Mayorgou. Ten svůj briefing věnoval organizační struktuře a hlavním úkolům Texaské národní gardy, která kromě přípravy vojsk k bojovému nasazení plní i úkoly v případě živelních pohrom. Oba vysocí armádní představitelé také zavzpomínali na cvičení BLACK BEAR u Brna, které se konalo v květnu 2010, a jehož se příslušníci Texaské národní gardy zúčastnili. Generál Mayorga na závěr společného jednání předal generálu Pickovi vysoké vojenské vyznamenání státu Texas – Medaili Osamělé hvězdy za zásluhy. Od generála Picka pak přijal čestný odznak Armády České republiky za zásluhy 3. stupně. Návštěva byla ukončena ukázkou výcviku vojáků Texaské národní gardy. Generál Picek si prohlédl simulátor nehody vozidla, laserovou střelnici, simulátor konvoje a kontejnerové městečko pro výcvik v zastavěné oblasti.

Ve čtvrtek 29. července se česká armádní delegace setkala ve Washingtonu s ředitelem Obranné bezpečnostní agentury viceadmirálem Jeffrey Wieringou. Ten generála Vlastimila Picka ujistil, že Česká republika je pro USA velmi významným partnerem, čeští vojáci v Afghánistánu pak pro Američany partnerem nejenom významným, ale především spolehlivým.

Téhož dne se po slavnostním přijetí v Pentagonu generál Vlastimil Picek setkal s náčelníkem Sboru náčelníků štábů USA admirálem Michaelem G. Mullenem. „Ujišťuji vás, pane generále, že Česká republika je pro Spojené státy americké významným partnerem. S českými vojáky se velmi dobře spolupracuje, jsou to skuteční profesionálové. Jejich výsledky v Kosovu a Afghánistánu mluví za vše,“ řekl generál Mullen při společném jednání. Generál Picek admirálu Mullenovi poděkoval za podporu a spolupráci v zahraničních operacích a také v oblasti výcviku a vzdělávání. Na závěr setkání obou nejvyšších generálů udělil náčelník Sboru náčelníků štábů USA admirál Michael G. Mullen generálu Vlastimilu Pickovi „Legion of merit – Legie za zásluhy“. Tato medaile se uděluje od roku 1942 osobnostem, které se významně přičinily při rozvoji spolupráce mezi USA a daným státem. Vysokým vojenským představitelům pak za rozvoj ozbrojených sil a činnost ve prospěch zachování míru a stability.

  • Hlavní úkoly velitelství pro speciální operace (United States Special Operations Command – SOCOM) s působností v Tampě jsou: připravovat strategii, doktríny a taktiku a rozpočet speciálních operací, připravovat vyčleněné jednotky ke zvládnutí speciální operace. Dále garantovat interoperabilitu vyčleněných sil a odpovídat za připravenost vyčleněných sil. Ke splnění těchto úkolů má SOCOM vlastní rozpočet, jeho rozhodování není závislé na armádě a má vlastní akviziční pracoviště, které rozhoduje o nákupu materiálu, zásob a služeb. V poslední době se SOCOM soustředí především na boj proti terorismu.
  • Regionální strategické velitelství americké armády s působností v oblasti Blízkého východu, Střední a Východní Asie a části Afriky (US CENTCOM) je dislokováno spolu s velitelstvím speciálních operací v Tampě na letecké základně 6. skupiny leteckých sil, která slouží zejména jako základna pro tankovací letouny pro operace nad mexickým zálivem. Má pět podřízených velitelství – námořní, pozemní, vzdušné, námořní pěchoty a speciálních sil. Hlavními úkoly CENTCOM je porazit jakéhokoliv nepřítele v prostoru odpovědnosti, rozvíjet regionální stabilitu, podporovat spojenecké a partnerské síly v prostoru odpovědnosti a samozřejmě prosazovat národní zájmy (USA) v prostoru odpovědnosti. Jakékoli požadavky směrem k nasazení našich vojáků v Afghánistánu jsou řešeny právě cestou tohoto velitelství.
  • Společné výcvikové středisko (JRTC) v Louisianě se soustředí na zdokonalování bojové pohotovosti vojsk, zabezpečuje vysoce reálný, stresový, společný a kombinovaný výcvik napříč celým spektrem možných současných i budoucích konfliktů. Je jedním ze „špinavých“ výcvikových středisek armády zabezpečující výcvik úkolových uskupení pěchotní brigády a podřízených prvků v současném společném operačním prostředí.
  • Medaile Osamělé hvězdy za zásluhy (Lone Star Distinguished Service Medal) je udělována členům ozbrojených sil Texasu, domobrany nebo ozbrojených sil Spojených států amerických za vynikající výkon nebo službu ve prospěch Texasu při vykonání činu velké zodpovědnosti v průběhu vojenské služby v ozbrojených silách státu Texas.

foto: major Jan Fedosejev, Kancelář NGŠ AČR