Generál Picek jmenoval nové plukovníky

Autor: (oha)

U příležitosti oslav 67. výročí ukončení druhé světové války dnes náčelník Generálního štábu AČR jmenoval sedm nových plukovníků. Čtrnáct příslušníků armády současně ocenil Čestným odznakem AČR „Za zásluhy“ a medailí ministra obrany ČR Za službu v zahraničí.

Nově jmenovaným plukovníkům popřál armádní generál Vlastimil Picek v mimořádně složité době hodně zdaru. „Nejen armáda, ale celá česká společnost se potýká s ekonomickou krizí a jejími důsledky na všechny oblasti života. (…) V následujícím nesnadném období proto budete ve svých nových funkcích čelit celé řadě složitých problémů spojených s restrukturalizací a reorganizací. Budete rozhodovat o práci a v zásadě i o kvalitě života svých podřízených a o tom, jak se vám podaří před nimi obhájit armádní reformy a získat je pro jejich realizaci,“ řekl.

Součástí slavnostního ceremoniálu, který se konal Domě armády Praha, bylo také předání Čestného odznaku AČR „Za zásluhy“ III. stupně. Ten z rukou šéfa armády převzalo sedm vojáků. Stejný počet pak bylo oceněno medailí ministra obrany Za službu v zahraničí.

„Plnili jste úspěšně úkoly na zahraničních pracovištích a za to vám náleží patřičné ocenění. Těší mě, že vám mohu udělená vyznamenání osobně předat a poděkovat vám za vykonanou práci a dobrou reprezentaci České republiky a její armády v cizině,“ poděkoval Picek nastoupeným vojákům.

Seznam nově jmenovaných plukovníků
Václav Vavřich – zástupce ředitele kanceláře NGŠ – vedoucí oddělení asistenčního velení AČR
Vratislav Osvald – náčelník odboru výuky a výcviku – zástupce ředitele COPZHN
Pavel Lipka – zástupce velitele 7. mechanizované brigády Velitelství společných sil
Pavel Andráško – zástupce velitele 53. brigády průzkumu a elektronického boje Velitelství společných sil
Štefan Roško – náčelník štábu 13. dělostřelecké brigády Velitelství společných sil
Martin Zlatník – náčelník odboru logistiky letectva štábu Velitelství sil podpory
Michal Kolář – náčelník odboru logistiky vzdušných sil štábu Velitelství společných sil