Generál Picek jednal s pražským arcibiskupem

Autor: major Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V pondělí 11. října 2010 navštívil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek 36. arcibiskupa pražského Dominika Duku.

Toto setkání se uskutečnilo v přijímacích prostorech Arcibiskupského paláce na pražském Hradčanském náměstí a předmětem rozhovoru byla především vzájemná spolupráce Armády České republiky a církve.

Generál Picek nejprve poblahopřál monsignoru Dukovi k jeho letošnímu ustanovení do funkce arcibiskupa a pak jej v krátkosti spolu s hlavním kaplanem Armády České republiky podplukovníkem Janem Kozlerem seznámil s aktuálními úkoly Duchovní služby AČR. U jednotek a v zahraničních misích dnes slouží spolu s vojáky i celkem 23 vojenských kaplanů ze šesti křesťanských církví. V příštím roce pak čeká naši Duchovní službu i jeden mimořádný prestižní úkol, a sice uspořádat Mezinárodní výroční konferenci hlavních kaplanů armád NATO, která se v Praze uskuteční počátkem února.

Arcibiskup Duka na závěr setkání vyjádřil svou plnou podporu spolupráci církve s armádou a především své osobní přání se ještě aktivněji na této spolupráci podílet. Generál Picek mu za tuto vstřícnost poděkoval.