Generál Pavel navštívil protiletadlový pluk ve Strakonicích

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku

V úterý 3. prosince zavítal náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr Pavel v doprovodu náčelníka štábu Velitelství vzdušných sil AČR plukovníka gšt. Martina Bulky na pracovní návštěvu k 25. protiletadlovému raketovému pluku do Strakonic.

Na jihu Čech jej přivítal velitel útvaru plukovník gšt. Vladimír Barca. Během úvodní prezentace seznámil generála Pavla s posláním pluku a úkoly, které strakoničtí vojáci plní. Následovalo množství ukázek, ve kterých byly prezentovány schopnosti vojska pozemní protivzdušné obrany.

Generálporučík Petr Pavel se mimo jiné seznámil s trenažérem přenosného protiletadlového raketového kompletu RBS-70. O výcvik vojáků sloužících u této moderní zbraně švédské výroby se živě zajímal i během dynamické ukázky rozvinutí družstva zmiňovaného kompletu.

Dále navštívil prostory, které jsou využívány pro speciální zdravotnický výcvik CLS (Combat Life Saver). Tím prioritně procházejí vojáci před výjezdem do zahraničních misí. „Že jsou naši vojáci dobře připraveni se ukazuje nejen v zahraničních operacích, nýbrž i v běžném životě. Někteří z nich se dostali k dopravním nehodám, při kterých byli schopni poskytnout kvalifikovanou první pomoc a v řadě případů tím zachránili lidské životy,“ zdůraznil náčelník Generálního štábu Petr Pavel.

Úzkou provázanost s civilním sektorem a dobré jméno strakonického útvaru jako jednoho z pěti školících středisek výcviku CLS v české armádě potvrzuje i velký zájem o zařazení do kurzů z řad příslušníků Speciální pořádkové jednotky Policie ČR, zdravotnické záchranné služby a řady dalších.

Generálu Pavlovi byla prezentována i příprava jednotek 251. protiletadlového oddílu na bojové střelby plánované v příštím roce. Součástí byla i praktická ukázka, jakým způsobem je využíván emulátor raket 3M9 a imitátor vzdušné situace PIZZA při výcviku obsluh protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB. V neposlední řadě byly nastíněny i další možnosti rozvoje softwaru radiolokátoru SURN CZ, které vycházejí ze zkušeností z mezinárodních cvičení.

Aktivní přístup strakonických vojáků vyzdvihl i náčelník Generálního štábu: „Bohatství strakonického útvaru nespočívá v prvé řadě v technice, ale v lidech. Nejenže jsou velice dobře připraveni ovládat techniku, ale řada z nich je schopná dát své práci ještě něco navíc,“ uvedl generál Pavel. Současně ocenil praporčíka Josefa Peterku a rotmistra Františka Doležala za výtečné plnění služebních povinností a předal jim pamětní minci náčelníka Generálního štábu AČR.

Na závěr své návštěvy se generál Pavel setkal se strakonickým starostou Pavlem Vondrysem a zúčastnil se besedy se studenty gymnázia a střední průmyslové školy.