Generál Opata se zúčastnil jednání náčelníků generálních štábů zemí V4 na Slovensku

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, GŠ AČR

Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata se ve dnech 25. a 26. září zúčastnil společného jednání náčelníků generálních štábů zemí V4 na Slovensku. Tématem jednání bylo zapojení jednotek zemí V4 do bojového uskupení Evropské unie (EU BG), společné výcvikové aktivity, možnosti rozvoje speciálních sil a spolupráce v oblasti zdravotnického zabezpečení.

Slovensko předsedá Visegrádské skupině od 1. července 2018, po něm bude následovat Česká republika. Slovenské priority jsou zaměřeny na posílení regionální bezpečnosti, zapojení zemí V4 do iniciativ NATO a EU, budování mnohonárodních bojových uskupení (EU BG), výstavbu společného velitelství logistiky V4 JLSG HQ, dále výcvikové a vzdělávací aktivity a rozvoj vojenských schopností.

Ukázka obranné spolupráce zemí V4

Generálové se shodli na tom, že příprava a výstavba bojového uskupení EU BG je ukázkou obranné spolupráce zemí V4. EU Battlegroup má pohotovost ve druhé polovině roku 2019. „Příspěvek Armády České republiky do bojového uskupení EU BG v příštím roce představuje jednotku o síle téměř 550 vojáků a Česká republika je vedoucí zemí za zdravotnický modul, modul vzdušných sil a logistiku,“ zdůraznil generál Opata.

K významným diskusním tématům patřily společné výcvikové aktivity. Jednou z nejdůležitějších bylo mezinárodní certifikační cvičení k výstavbě a přípravě zdravotnických prvků Medical Man, které se uskutečnilo v září v Hradci Králové. Bylo kontrolou připravenosti vyčleněných prvků pro V4 EUBG. Při této příležitosti poděkoval generál Opata za vynikající spolupráci příslušníků zdravotnických specializací cvičících jednotek.

Cvičení 7. BÚU v Čechách

V roce 2019 se bude v České republice konat rozsáhlé cvičení 7. brigádního úkolového uskupení (7. BÚU) Czech Lion, které je zařazeno do série cvičení jednotek zemí V4 takzvané Training Iniciative.

Druhý den zasedání byl věnován návštěvě výcvikového prostoru Lešť, kde se uskutečnila dynamická ukázka největšího cvičení slovenské armády v rámci V4 Slovak Shield.