Generál Josef Bečvář se v Bruselu zúčastnil jednání Vojenského výboru Evropské unie

Autor: podplukovník Jindřich Plescher

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář se ve dnech 6. a 7. listopadu v Bruselu zúčastnil zasedání Vojenského výboru Evropské unie (European Union Military Committee - EUMC) na úrovni náčelníků generálních štábů.

Generál Josef Bečvář se v Bruselu zúčastnil jednání Vojenského výboru Evropské unie

Nosným tématem jednání byla realizace Globální strategie Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku (EU Global Strategy on Foreign and Security Policy). Projednávaly se nové možnosti ve spolupráci EU s NATO, koordinované výroční hodnocení výdajů na obranu (CARD) a témata Stálé strukturované spolupráce (PESCO).

„PESCO je vhodnou platformou pro zvýšení efektivity při budování vojenských schopností pro EU a také pro Českou republiku. Očekáváme, že PESCO vyústí v novou kvalitu a vyšší intenzitu vzájemné spolupráce mezi ozbrojenými silami zapojených členských států EU. V rámci Ozbrojených sil ČR se nyní nacházíme v analytické fázi posuzování vhodných projektů PESCO, do kterých bychom se chtěli zapojit,“ řekl armádní generál Josef Bečvář.

Výbor ČR pro Evropskou unii schválil 11. října 2017 rozhodnutí o záměru České republiky účastnit se Stálé strukturované spolupráce. Tímto způsobem bylo potvrzeno naše trvalé úsilí být součástí snah o posilování evropské obranné a bezpečnostní dimenze.

Generálové diskutovali společně s předsedou Vojenského výboru NATO armádním generálem Petrem Pavlem a vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě generálem Curtisem M. Scaparrottiem o spolupráci EU se Severoatlantickou aliancí, včetně hybridní a kybernetické oblasti.

Podepsali memorandum

Účastníci jednání se zabývali projednáváním aktuální situace v operaci Althea na území Bosny a Hercegoviny, protipirátské operaci Atalanta v oblasti Afrického rohu a námořní operaci EUNAVFOR MED Sophia ve Středomoří. Ve všech těchto misích pod vedením Evropské unie má Česká republika své vojenské zastoupení. Dále probírali situace ve výcvikových a pozorovatelských misích Evropské unie. I zde jsou čeští vojáci nasazeni, konkrétně se jedná o území Mali v operaci EUTM (European Union Training Mission).

Dalšími tématy programu byly boj proti terorismu, předcházení radikalizaci a zejména o hrozbě tzv. Islámského státu. Jednání byli přítomni i zástupci partnerských zemí Srbska, Černé Hory, Tuniska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie a Moldavska, Jižní Koreje, Albánie a Jordánska.

V průběhu jednání se sešli náčelníci generálních štábů Visegrádské čtyřky a podepsali memorandum o porozumění k výstavbě společného evropského bojového uskupení (European Union Battle Group - EUBG) v roce 2019.

Na závěr jednání Vojenského výboru EU se uskutečnila volba jeho nového předsedy. Do čela výboru byl zvolen italský generál Claudio Graziano. Funkci převezme v listopadu příštího roku, kdy nahradí dosavadního předsedu řeckého generála Mikhaila Kostarakose.