Generál Josef Bečvář jednal v Praze se svým německým protějškem o vojenské spolupráci

Autor: podplukovník Jindřich Plescher

O rozvoji česko-německé vojenské spolupráce jednali v Praze ve dnech 14. - 15. listopadu náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář a generální inspektor Bundeswehru generál Volker Wieker.

Generál Josef Bečvář jednal v Praze se svým německým protějškem o vojenské spolupráci

První cesta německého hosta v Praze vedla na Vítkov, kde s generálem Bečvářem položili květiny k hrobu neznámého vojína.

Vzájemné rozhovory se uskutečnily v budově Generálního štábu Armády České republiky (AČR). V úvodu generál Bečvář a generál Wieker podepsali Deklaraci o záměru spolupracovat v oblasti výstavby schopností společné palebné podpory v rámci Framework Nations Concept.

Po podpisu dokumentu generálové projednávali společné možnosti tohoto konceptu. Framework Nations Concept (FNC) je německá iniciativa, která byla v roce 2014 schválena ministry obrany států NATO jako nástroj rozvoje schopností s cílem posílit evropský pilíř Severoatlantické aliance.

Jedním z realizovaných projektů FNC je afilace 4. brigády rychlého nasazení k německé 10. obrněné divizi. Cílem je přispět k výstavbě tzv. Larger Formations v rámci alianční iniciativy FNC a naplnění cílů výstavby schopností NATO a ukotvení těchto našich sil v širší alianční struktuře (NATO Force Structure) v souladu s články 3 a 5 Severoatlantické smlouvy a pro usnadnění procesu generování sil v případě vzniku krize.

Afilace bude novou zkušeností

„Německo je pro nás významným partnerem. Vzhledem k tomu, že AČR má strukturu jednotek do stupně brigáda, bude afilace 4. brigády rychlého nasazení k 10. obrněné divizi pro naše štáby i jednotky novou zkušeností,“ řekl náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář.

Dalším důležitým tématem jednání byla „Posílená předsunutá přítomnost“ NATO (enhanced Forward Presence, eFP). V jejím rámci budou v pobaltských zemích a v Polsku na rotační bázi nasazena čtyři bojová uskupení o velikosti posílených praporů pod vedením USA, SRN, Kanady a Velké Británie. Česká republika se v druhé polovině roku 2018 zapojí do Německem vedeného uskupení v Litvě mechanizovanou rotou v počtu do 250 osob a do uskupení vedeného Kanadou v Lotyšsku minometnou četou v počtu do 40 osob.

Jednání symbolicky zakončil zápis generála Volkera Wiekera do kroniky Generálního štábu AČR.


  • Generální inspektor je nejvýše postaveným vojákem a současně nejvyšším nadřízeným všech příslušníků Bundeswehru.
  • Funkce generálního inspektora Bundeswehru je ve Spolkové republice Německo oproti jiným státům specifická.
  • Postavením v rámci ozbrojených sil a pravomocemi odpovídá funkci náčelníka generálního štábu nebo náčelníka štábu obrany.