Generál Jiří Baloun předal medaile vojákům, kteří působili v NATO a Evropské unii

Autor: Miroslav Šindelář

V pondělí 2. října se v konferenčním sále Domu armády Praha uskutečnil slavnostní nástup příslušníků AČR, kteří v letech 2014 až 2017 působili ve strukturách Severoatlantické aliance a Evropské unie.

 Medaile za profesionalitu a vzornou reprezentaci ČR v zahraničí

Z rukou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jiřího Balouna, do jehož podřízenosti zahraniční pracoviště náleží, obdrželo 49 vojáků medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí I., II. a III. stupně.

Toto vyznamenání převzali za pracovní úsilí a vynikající splnění úkolů v rámci národních zastoupení a mezinárodních vojenských štábů i vzornou reprezentaci České republiky v zahraničí.

„Vaše práce byla a je velice významná. Chtěl bych Vás požádat, abyste všechny dobré zkušenosti ze zahraničních pracovišť uplatnili při své každodenní práci v útvarech a zařízeních naší armády ve prospěch České republiky,“ uvedl k oceněným vojákům generál Jiří Baloun, který sám v letech 2011 až 2014 působil jako vojenský představitel České republiky při NATO a EU v Bruselu.