Generál Jaromír Zůna se účastnil semináře na univerzitě obrany ve Washingtonu

Autor: Generální štáb AČR

Generálmajor Jaromír Zůna, ředitel sekce podpory, reprezentoval Armádu ČR na bezpečnostním semináři pro absolventy Národní univerzity obrany ve Washingtonu, kde studoval v letech 2005 až 2006 a v roce 2010. Semináře, který se uskutečnil od 18. do 22. září, se zúčastnilo 211 absolventů univerzity ze 77 zemí světa.

Bezpečnostní seminář pro absolventy Národní univerzity obrany ve Washingtonu

Letošní seminář se zaměřoval na hlavní otázky globální bezpečnosti a roli velmocí v dnešním světě. Kvalitní a intenzivní obsah vytvořilo nejen 25 odborných přednášek, ale i diskuse.

Mezi přednášejícími, ať již z akademických, vojenských či politických kruhů, lze zmínit například bývalého ministra obrany Spojených států Donalda Rumsfelda.

Generál Zůna byl na semináři již počtvrté. Na Národní univerzitě obrany (National Defense University) absolvoval dvě fakulty. V roce 2005 nastoupil do programu, který se zaměřoval na problematiku bezpečnostních strategií, o pět let později studoval operační umění.

Mezinárodní program

Tamní univerzita obrany nabízí také speciální mezinárodní program, v jehož rámci zahraniční absolventi dále zůstávají v péči univerzity i v průběhu další kariéry. Mají možnost nadále využívat produktů publikační a vědecké činnosti univerzity udělením přístupových práv do knihoven a databází, případně účastnit se pravidelných bezpečnostních seminářů.

Ty jsou organizovány každé čtyři roky ve Washingtonu a v mezidobí každoročně v některém z center světových regionů. V Evropě se seminář uskutečnil v roce 2012 v Krakově a o dva roky později ve Vídni. Příští bezpečnostní seminář se bude konat v roce 2018 v jedné z pobaltských republik.

Česká republika nyní disponuje více než 30 absolventy Národní univerzity obrany ve Washingtonu v různých formách přípravy, kteří zastávají, nebo zastávali významné funkce v Armádě ČR i dalších složkách resortu Ministerstva obrany.


  • Národní univerzita obrany ve Washingtonu náleží do skupiny nejprestižnějších světových univerzit poskytujících vzdělání pro personál bezpečnostních složek státu a obranného průmyslu na strategické úrovni řízení, který se ve své působnosti zabývá národními bezpečnostními strategiemi v globálních souvislostech.
  • S pěti samostatnými fakultami a skupinou specializovaných center a ústavů je rovněž jednou z největších univerzit svého druhu ve světě se skutečně globálním rozměrem své činnosti.
  • V roce 1985 spustila speciální mezinárodní program zaměřený na přípravu zahraničních studentů v různých formách přípravy. Od doby otevření tohoto programu graduovalo na univerzitě více než 2700 studentů ze 136 zemí světa, mezi nimiž jsou příslušníci ozbrojených sil, státních institucí, průmyslu a společenských organizací.