Generál Heliodor Píka, muž, který příliš mnoho věděl, a proto musel zemřít

Autor: Mirek Šindelář

Památce vynikajícího vojáka, diplomata a vlastence, divizního generála Heliodora Píky se v den 63. výročí jeho nezákonné popravy poklonili představitelé státu a společenských organizací.

Před budovou Generálního štábu AČR na pražském Vítězném náměstí, kde je umístěna pamětní deska věnovaná tomuto statečnému muži a dalším dvaadvaceti důstojníkům, kteří byli popraveni v padesátých letech komunistickým režimem, se ve čtvrtek 21. června 2012 uskutečnila pietní vzpomínka.

Spolu s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, místopředsedou Senátu P ČR Přemyslem Sobotkou, se jí zúčastnili náměstek ministra obrany pro ekonomiku Libor Karásek, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek a další představitelé.

Ti ve svých projevech připomněli nejen životní milníky statečného vojáka, který prošel oběma světovými válkami, ale zdůraznili i jeho odkaz pro současnost.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny zdůraznila, že Heliodor Píka byl výjimečným mužem, který nikdy nezradil ani svou vlast, ani svou rodinu.

O tomto vojáku, jako o obětavém vlastenci, který je vzorem pro dnešní generace hovořil Přemysl Sobotka. Ten také podtrhl kontinuitu současných vojáků s Píkovým odkazem v souvislosti s plněním nelehkých úkolů v zahraničních misích.

Náměstek ministra obrany Libor Karásek připomněl některé životní etapy ze života nezákonně popraveného generála, jehož rodina se po mnoha letech dočkala spravedlivého očištění jeho jména. Zdůraznil, že poprava statečného vojáka nebyla justičním omylem, ale jasnou vraždou nastupujícího komunistického režimu, který si byl vědom Píkových kvalit a toho, že on nikdy nebude mlčet o tom, co věděl z doby svého působení v Moskvě.

„O pravých důvodech vedoucích k jeho odsouzení se dlouho spekulovalo v odborných i laických kruzích, nejnovější zjištění historiků se přiklánějí k verzi, že věděl příliš mnoho, zejména o sovětských koncentračních táborech a podmínkách, které v nich panovaly,“ řekl náčelník Generálního štábu generál Picek a pokračoval: „Osobnost statečného generála se v našich novodobých dějinách proměnila v legendu – stal se vzorem a příkladem nejen pro své současníky a přátele, ale i pro mladou generaci. Jeho odvaha, hrdost, morální i odborné kvality jej právem řadí do galerie hrdinů našich národních vojenských dějin.“