Generál Bubeník bude novým předsedou Výboru náčelníků zdravotnických služeb NATO

Autor: mjr. Denisa Vernerová, oddělení komunikace s veřejností Generální štáb AČR

Ve středu 6. prosince se v Bruselu uskutečnilo 48. zasedaní Výboru náčelníků zdravotnických služeb Severoatlantické aliance (COMEDS – Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO). Plenárního zasedání se zúčastnil ředitel Agentury vojenského zdravotnictví sekce podpory MO brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník, který byl v průběhu jednání zvolen předsedou výboru na příští tříleté období.

Generál Bubeník bude novým předsedou Výboru náčelníků zdravotnických služeb NATO

Generál Bubeník by měl nadále zastávat svoji současnou pozici, s tím, že od listopadu 2018 nahradí generálmajora Jean-Roberta Berniera a bude plnit řídící a koordinační úkoly organizace, zejména v době zasedání nebo při dokladech pro mezinárodní vojenský výbor. Jeho pravou rukou se stane styčný důstojník maďarské zdravotnické služby, který bude po dobu tří let působit v Bruselu.

COMEDS

„Zvolení do předsednictví této prestižní alianční organizace vnímám jako ocenění nejen pro Českou republiku, ale především pro naši zdravotnickou službu. V této oblasti dosahujeme dlouhodobě výtečných výsledků a potvrzuje se tím i dlouholetá spolehlivost v oblasti zdravotnické podpory,“ shrnul generál Bubeník.

Další úspěch armádních špiček

„Výbor náčelníků zdravotnických služeb Aliance zvolil na příští tři roky do svého čela brigádního generála Zoltána Bubeníka, ředitele Agentury vojenského zdravotnictví MO. Jde o další úspěch našich armádních špiček v NATO,“ řekl ministr obrany Martin Stropnický.

Jmenování do předsednictví podle procedur Aliance podléhá ještě schválení Vojenského výboru NATO, které by se mělo uskutečnit do konce tohoto roku.

Česká republika už jednou měla své zastoupení na Vrchním velitelství spojených sil v Evropě, které sídlí v belgickém Monsu. Pozici zdravotnického poradce tehdy zastával brigádní generál doc. MUDr. Leo Klein, CSc.