Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Generál Bečvář: Armáda funguje efektivněji

Generál Bečvář: Armáda funguje efektivněji

15.2.2017 • Druhá část velitelského shromáždění k vyhodnocení uplynulého roku byla zaměřena na detailní rozbor a představení priorit pro rok 2017 a výhledu úkolů na rok 2018.

„Musím vám ještě jednou poděkovat za práci v průběhu roku 2016,“ uvedl také na úvod svého vystoupení v druhé části velitelského shromáždění náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář. „O zahraničních misích a hotovostních silách i podpoře policie a složek IZS zde byla základní fakta již řečena. Vedle těchto úkolů však musím vyzdvihnout i oblast výcviku a přípravy jednotek,“ konstatoval generál Bečvář a doplnil: „Jen se zahraničními partnery se v loňském roce uskutečnilo bezmála 150 cvičení. Toto číslo však představuje jen špičku pomyslného ledovce celkového objemu výcviku. Faktem je, že armáda cvičí velmi intenzivně. To, co považuji za nesmírně důležité, je pak především posun v efektivitě. Příkladem může být i větší míra integrace aktivní zálohy do výcviku profesionálních jednotek, která přispívá jak k růstu úrovně připravenosti záložníků, tak uvolňuje ruce profesionálním vojákům k dalším činnostem.“

Josef Bečvář: Vloni jsme rekrutační cíl překročili, optimisticky vidím i letošek

K práci na klíčových modernizačních projektech generál Bečvář uvedl: „Máme stanoveny jednotlivé vedoucí a pracovní týmy, odevzdáváme specifikace Sekci vyzbrojování a akvizic MO k realizaci dalších kroků a vidíme zcela konkrétní finanční prostředky alokované do nákupů v příštích letech. To je hmatatelný a jednoznačný posun vpřed. Připravena je komplexní databáze plánu rozvoje jednotek a pořizování techniky a materiálu do roku 2025. Za klíčové označil generál Bečvář i pokračující doplňování personálu: „V loňském roce se podařilo rekrutační cíl překročit a optimisticky vidím i letošní rok. Nicméně situace na trhu práce, nízká míra nezaměstnanosti a současné doplňování ostatních bezpečnostních sborů na nás bude klást stále vyšší nároky. Jednotlivá opatření k podpoře rekrutace bude nutné výrazně posílit.“

Vloni se v misích vystřídalo 860 vojáků

V následujících vystoupeních byly vyhodnoceny detailně jednotlivé oblasti činnosti Armády ČR. Zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Petr Mikulenka připomenul, že v první části roku 2016 působilo v zahraničí průměrně 365 vojáků denně. Po nasazení Leteckého poradního týmu a Polního chirurgického týmu do Iráku toto číslo překročilo 400 vojáků. Celkový počet vojáků, kteří se vystřídali v zahraničních operacích tak přesáhl počet 860. Generál Mikulenka konkrétně vyzdvihl působení vojáků v Afghánistánu při ochraně základny Bagrám. Zmínil úspěšný zásah našich vojáků v Mali v březnu 2016 při ochraně objektu velitelství i nasazení speciálních sil do operace MINUSMA, působení na Sinaji, Air Policing na Islandu i jednotlivé početně menší mise.

Letos bude dokončena nová Koncepce použití Ozbrojených sil ČR

Zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián se poté zaměřil na rozbor kontrolní činnosti u vojenských útvarů a zařízení i na konkrétní události. V této souvislosti vyzval k dalšímu zintenzivnění práce velitelů na všech stupních. Brigádní generál Ladislav Košner pověřený řízením Sekce rozvoje a plánování schopností MO se kromě legislativních změn, jejich implementace a následného vyhodnocení dopadů zejména v oblasti branné legislativy soustředil i na pokračující koncepční práci. Za jeden z hlavních dokumentů, na kterém byly práce zahájeny v roce 2016 a jenž bude v letošním roce dokončen, označil novou Koncepci použití Ozbrojených sil ČR. Ředitel Sekce podpory MO generálmajor Jaromír Zůna přítomné informoval o logistickém zabezpečení vojsk. Za úspěch označil například doplňování moderních ručních zbraní, pokračující dodávky výstroje postupně saturující dluh z minulého období, dodávky nových stanů i probíhající pořizování automobilní techniky.Další vystoupení byla zaměřena na vyhodnocení čerpání rozpočtu, personální podporu AČR a zpravodajské zabezpečení.

Prioritami Armády ČR pro rok 2017 byly stanoveny:

  • udržení a další posílení úrovně přípravy vojsk a záloh
  • pokračování intenzivního doplňování vojáků z povolání a vojáků v aktivní záloze
  • modernizace AČR zejména se zaměřením na projekty Pozemních sil AČR
  • plnění závazků kolektivní obrany v zahraničních operacích, hotovostních silách i v rámci aliančního systému ochrany vzdušného prostoru NATINAMDS
  • pokračování a rozvoj práce na koncepčních dokumentech
V rámci vydání pokynů k plánovací činnosti na rok 2018 byly priority položeny na přípravu vojsk a plnění úkolů na teritoriu ČR, vyčleňování sil a prostředků pro zahraniční operace a hotovostní síly, doplňování personálu a modernizaci. Mezi ostatními úkoly pak bylo zmíněno i nadcházející 100. výročí vzniku Československa, v jehož připomenutí budou ozbrojené síly hrát nepochybně nemalou roli.

Průměrné hodnocení (6 hlasů): 2.83, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Ilustrační foto: vystoupení náčelníka Generálního štábu AČR na dnešním velitelském shromáždění Ilustrační foto: vystoupení náčelníka Generálního štábu AČR na dnešním velitelském shromáždění Ilustrační foto: vystoupení…

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR