Generál Bečvář zavzpomínal na generála Bočka, který před 65 lety zemřel ve vězení

Autor: Oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

V neděli 5. listopadu uplynulo 65 let od úmrtí armádního generála Bohumila Bočka. Právě u této příležitosti se v obci Dubicko v Olomouckém kraji uskutečnila vzpomínková akce za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře. Bohoslužba, kterou celebroval hlavní kaplan Armády České republiky plukovník Jaroslav Knichal, se uskutečnila ve farním kostele Povýšení svatého kříže.

Generál Bečvář zavzpomínal na generála Bočka

 „Je důležité stále si připomínat významné osobnosti naší historie, jakou bezesporu statečný generál a oddaný vlastenec Bohumil Boček je. Armáda České republiky je hrdá na své předchůdce a navazuje na jejich odkaz svým každodenním působením doma i v zahraničních misích,“ řekl ve svém projevu armádní generál Josef Bečvář.

Bohumil Boček během první světové války bojoval jako legionář československých legií na Rusi, v meziválečném období sloužil v československé armádě. Za druhé světové války se zapojil do domácího protinacistického odboje a v letech 1945 až 1948 stál v čele Hlavního štábu československé branné moci. Po únoru 1948 byl komunistickým režimem zatčen, odsouzen na doživotí a v říjnu roku 1952 ve vězení skonal.