Generál Bečvář uctil umučené odbojáře z Obrany národa

Autor: podplukovnice Jolana Fedorková

Vzpomínkové setkání věnované umučeným příslušníkům vojenské odbojové skupiny Obrana národa se uskutečnilo ve středu 15. března v Mladé Boleslavi v Jičínské ulici – v den zahájení okupace Československa nacistickým Německem v roce 1939. Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář si společně se členy Československé obce legionářské připomněl historické události počátku druhé světové války.

Náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář uctil památku umučených vojáků společně s válečnými veterány

Náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář uctil památku umučených vojáků společně s válečnými veterány

Březnová mobilizace československé branné moci v roce 1938 a následné obsazení republiky hitlerovskými vojsky patří k temným kapitolám našich národních dějin. Okamžitě po okupaci Československa se formovaly protinacistické odbojové organizace. Valná část příslušníků tehdejší armády sice odešla bojovat do zahraničí, pasivní ale nezůstali ani ti, kterým se odchod nepodařil. Naopak, tito vojáci vytvořili jednu z nejlépe organizovaných domácích odbojových skupin - Obrana národa.

Generál Bečvář ve svém vystoupení vzpomněl především na ty členy Obrany národa, kteří působili ve zdejším regionu a měli k Mladé Boleslavi osobní vztah. Major Josef Fryml, štábní kapitán Jan Vít a štábní kapitán Stanislav Ulrich zde bohužel našli i svou smrt. V rámci první vlny zatýkání příslušníků Obrany národa na podzim 1939 a začátkem roku 1940 byli umučeni či popraveni přímo v areálu bývalých Masarykových kasáren v Jičínské ulici.

„Armáda České republiky si váží odkazu, který jí zanechali tito vojenští hrdinové, a navazuje na všechny pokrokové tradice legionářské historie i obou světových válek. Jsme si vědomi, že přímých účastníků odboje a pamětníků rok od roku neúprosně ubývá,“ uvedl u pamětní desky objetí generál Bečvář a dodal: „Také proto chci ujistit naše občany a mluvím za všechny profesionální vojáky české armády, že na bojovníky proti fašismu a jejich statečné činy nikdy nezapomeneme.“