Generál Bečvář ocenil příslušníky Finanční správy AČR za výborné výsledky

Autor: Oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR

V úterý 24. října se sešli zaměstnanci Finanční správy AČR, aby za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře oslavili významné jubileum.

Před deseti lety, přesně 1. října 2007, vzniklo toto oddělení jako účinný orgán pro finanční zabezpečení náčelníka Generálního štábu AČR. Navázalo tak na činnost svého předchůdce, jímž byl Odbor rozpočtování a financování GŠ AČR, který byl zrušen v roce 2004. Za uplynulé desetiletí prošla organizace poměrně bohatým, chvílemi až turbulentním vývojem. Oblast finančního zabezpečení patří mezi na první pohled neviditelné, ale de facto nejdůležitější odvětví, a to nejen v armádě.

Za výtečné plnění služebních a pracovních povinností obdrželi vybraní pracovníci čestný odznak AČR Za zásluhy III. stupně a pamětní mince náčelníka Generálního štábu AČR.

Finanční zabezpečení je důležité

„Těší mě, že mohu dnes spolu s vámi oslavit kulaté výročí existence vašeho pracoviště a zároveň vás ocenit. Je všeobecně známé, že ve všech oborech jsou peníze a finanční zabezpečení takříkajíc na prvním místě, bez nich nemůžeme prosadit žádnou ani tu sebelepší vizi nebo projekt,“ zhodnotil armádní generál Josef Bečvář.

Na závěr poděkoval přítomným za vysoké pracovní nasazení, se kterým se zadané úkoly plní, i za výborné výsledky jejich činnosti.

„Naším cílem je efektivní úřad, a aby naše finanční správa plnila svůj účel a byla užitečná. Děkuji za slova uznání, která jsou pro nás motivací do dalších let,“ shrnul ředitel Finanční správy AČR Jozef Rychel.