Generál Bečvář ocenil práci náborových pracovníků

Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, GŠ AČR

V roce 2016 se podařilo do armády přijmout 2 148 nových vojáků. Tento úspěch je bezesporu výsledkem dobře odvedené práce rekrutačních pracovníků, kteří mají na starosti nábory zájemců do ozbrojených složek. Pracovníci odboru doplňování personálu Agentury personalistiky Armády České republiky, rekrutačních středisek a pracovišť a příslušníci oddělení doplňování personálu se sešli v pondělí 13. března v Domě armády Praha, aby zhodnotili svoji činnost za uplynulé období a stanovili cíle pro rok 2018.

Generál Bečvář ocenil práci náborových pracovníků

Jejich práci ocenil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář: „Díky vám se podařilo splnit, dokonce i překročit rekrutační cíl, který jsme si stanovili v minulém roce. Významným úspěchem je určitě i přijetí 74 nových důstojníků, získali jsme tak cenné odborníky. Současná nízká nezaměstnanost, nábor k policii a dalším ozbrojeným složkám, které snižují počty zájemců, nás nemohou odradit od našeho úsilí. Budeme hledat nové cesty, jak oslovit veřejnost a představovat činnost jednotlivých útvarů, nejen těch s nižší naplněností jako jsou například Jince, Strakonice či Klatovy.“

V minulém roce se naplno rozjel nábor zájemců o vstup do aktivní zálohy a dobrovolná vojenská cvičení. Vysoké počty registrací a následně podaných žádostí byly důkazem, že rekrutéři jsou schopni plnit i zcela nové úkoly.

Letošní rekrutační cíl splněn na více než 50 procent

„Jsem pyšná na výsledky, jichž se nám podařilo dosáhnout. Už dnes můžu říct, že rekrutační cíl v roce 2017 je splněn na více než 50 procent. To považuji za skvělý výsledek, vzhledem k tomu, že dochází k úbytku vhodných zdrojů pro nábor. Tím se každým dnem stává naše práce náročnější, ale uděláme všechno proto, abychom i letošní úkol splnili,“ zhodnotila situaci náčelnice odboru doplňování personálu plukovnice Lenka Šmerdová.

Dodala, že v tuto chvíli jsou rozpracovány všechny nástupní termíny v tomto roce, nebývale vysoký je zájem o dubnový termín. Již od května tohoto roku budou pracovníci oslovovat zájemce do kurzu základní přípravy v lednu 2018.

Zvýšit zájem veřejnosti o službu v armádě mají náborové novinky. „V letošním roce chceme představit nejen jednotlivé útvary, ale i profese. V současné době běží internetová kampaň, připravujeme i rozhlasovou. Již jsme také naplánovali desítky náborových akcí v jednotlivých regionech republiky,“ přiblížila Šmerdová.