Generál Bečvář navštívil válečné veterány v pražské ÚVN

Autor: majorka Denisa Vernerová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR a Vojenský historický

S více než dvěma desítkami válečných veteránů se ve středu 13. prosince v pražské Ústřední vojenské nemocnici v Praze - Střešovicích setkal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář. Společně s ředitelem nemocnice profesorem Miroslavem Zavoralem a náměstkyní pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče Lenkou Gutovou obdaroval válečné veterány drobnými dárky a ženám navíc věnoval symbol Vánoc - vánoční hvězdu.

Generál Bečvář navštívil válečné veterány v pražské ÚVN

Ani letos nechybělo hudební vystoupení, o to se postaralo sedm členek pěveckého sboru Consortium Camerale Slanense ze Slaného, a tak si mohli všichni zazpívat i tradiční koledy.

„Adventní čas je příležitostí pro mnohá setkání, ale na to s vámi se vždy velmi těším. Jsem rád, že mohu vidět i slyšet, že jste zde spokojení a že máte tu nejlepší péči. Já vám mohu zase slíbit, že resortní program pro válečné veterány je pro nás jednou z priorit a že nedopustíme, aby byl jakýmkoliv způsobem redukován. Pracovali jste pro svoji zemi a my na to nikdy nezapomeneme,“ řekl generál Bečvář a vyřídil i pozdravy od bývalého ministra obrany ČR Martina Stropnického, který otázce válečných veteránů věnoval spoustu času a úsilí.

V neposlední řadě poděkoval také personálu. Ocenil jejich přístup i empatii, s jakou se o své svěřence starají. Zdůraznil, že právě na nich záleží, jak se senioři cítí a že jsou součástí jejich každodenních radostí i starostí.

Veteráni jsou s péči spokojeni

Vrchní sestra Jana Zoufalá pracuje s veterány od roku 2001, z toho 6 let působí v Domově Vlčí mák. Na otázku, jací jsou váleční veteráni, odpovídá s úsměvem: „Jako všichni ostatní pacienti, někteří jsou vzorní a hodní a jiní méně.“

Slov uznání se jí i ostatním zaměstnancům dostalo i od ředitele ÚVN Miroslava Zavorala i od těch, kterých se jejich péče bezprostředně týká. „Děkuji personálu, jak se tady o nás starají. Vím, že to nemají jednoduché, a jsme jim velmi vděční za jejich péči a trpělivost,“ zhodnotil jejich práci plukovník v. v. Ján Hacko.

Ačkoliv průměrný věk veteránů je 90 let, stále se velmi aktivně a živě zajímají nejen o politické dění v naší zemi, ale také o Armádu ČR, její nasazení v zahraničních operacích i plány do budoucna. V průběhu přátelského setkání došlo i na neformální diskuzi.

O veterány se stará 36 zaměstnanců

„Pane generále, prošel jsem vojnu od hodnosti svobodníka po plukovníka a na tu dobu velmi rád vzpomínám. Dnes už spousta věcí běží mimo nás, a proto si vážíme, že jste dnes s námi a že nám odpovídáte na naše otázky. Je to pro nás všechny velké ocenění,“ dodal plukovník Hacko směrem ke generálu Bečvářovi.

Za všechny veterány si vzal slovo generál v. v. Vojtěch Srovnal: „Jsme velmi poctěni, že jste nás dnes navštívili. Sloužil jsem 35 let na Generálním štábu. Vím, že vaše práce není jednoduchá, že je velmi náročná, a proto vám ze srdce děkuji, že jste si našel čas a přišel se za námi podívat.“

Třicet šest zaměstnanců Oddělení sociální péče Domov Vlčí mák a Domova péče o válečné veterány se stará o 48 klientů, mezi nimiž jsou i manželky těchto veteránů.