Generál Bečvář navštívil Hlučín a Opavu

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Generální štáb AČR

Návštěvu v Hlučíně v úterý 15. srpna zahájil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář poněkud netradičně u hasičů. Dále pak pokračoval za příslušníky Veterinárního ústavu Armády České republiky a na závěr se v nedaleké Opavě zastavil u 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

Generál Bečvář navštívil Hlučín a Opavu

Nepatříte-li k pamětníkům, bude se vám možná zdát důvod, proč zamířil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář na návštěvu k hasičům poněkud nelogický, ale on byl vlastně Záchranný útvar v Hlučíně původně vojenský. Až do konce roku 2008 se totiž jednalo o 157. záchranný prapor, který byl v rámci reorganizací armády k 1. lednu 2009 převeden s technikou i většinou personálu právě pod křídla Hasičského záchranného sboru ČR. Z jeho bezmála dvou set vojáků a občanských zaměstnanců včetně velitele plukovníka Radima Řehulky se tak stali doslova přes noc hasiči. I dnes, po téměř 9 letech, zde slouží ještě více než 70 příslušníků původního vojenského útvaru.

Jejich unikátní útvar, který postupně v letech 2010 a 2016 zřídil i dvě další záchranné roty ve Zbirohu a Jihlavě, je dnes předurčen zejména k zásahům při řešení mimořádných událostí, nebo krizových situací a obnovy území, na které nestačí běžné síly jednotlivých krajských ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Zasahují přitom nejen na celém území České republiky při povodních, sněhových kalamitách, lesních či jiných rozsáhlých požárech a velkých haváriích, ale v případě potřeby také v zahraničí. Hasiči z Hlučína se tak podíleli například na vyprošťování uvízlé české nákladní lodi Albis v Drážďanech, spolu s Policií ČR pomáhají při odminování řeky Drávy na Balkáně, nebo přepravovali humanitární pomoc na Ukrajinu. Vybaveni jsou k tomu jak původní upravenou armádní technikou, tak i řadou nových speciálních vozidel.

Hasiči, kteří přišli z armády, nezapomínají na své tradice

U jednotky generála Bečváře přivítal generální ředitel HZS ČR generálmajor Drahoslav Ryba a jeho náměstek brigádní generál František Zadina, za Záchranný útvar se akce zúčastnil velitel plukovník Radim Řehulka spolu se svými zástupci.

Během návštěvy se generál Bečvář zajímal o současnou situaci u útvaru, jeho činnost i techniku. S generálem Rybou a dalšími přítomnými pak diskutoval postupy při náboru a přípravě personálu, způsoby pořizování speciálních automobilů a strojů u hasičů a v armádě, zkušenosti s jejich provozem či zajištěním oprav.

 „Jsem rád, že se transformace jednotky podařila a je vidět, že rozvoj útvaru, který nezapomněl na své tradice, pokračuje pod Hasičským záchranným sborem velmi úspěšně dál,“ konstatoval na závěr jednání generál Bečvář. „Je to dítě, na které můžeme být my hasiči i vy vojáci právem pyšní,“ potvrdil za hasiče brigádní generál František Zadina.   

Vojenští veterináři dohlíží nejen na zdraví zvířat, ale i na jakost a nezávadnost potravin

Od hasičů generál Bečvář pokračoval k armádním veterinářům, kteří sídlí s hasiči ve stejném areálu. Vojenský veterinární ústav, v jehož čele stojí plukovník Vladimír Žákovčík, odpovídá v resortu Ministerstva obrany za státní veterinární dozor, komplexní veterinární zabezpečení vojenských útvarů, zařízení, vojenských újezdů a dalších resortních subjektů, komplexní laboratorní vyšetřování potravin, krmiv a krácený rozbor pitné vody, ochranu vojsk proti onemocněním přenosným ze zvířat na člověka, monitoring takových nákaz, diagnostiku vybraných nákaz a provádění protinákazových opatření, léčebně – preventivní činnost u zvířat vojenské a přípravu veterinárních lékařů pro zahraniční mise. To vše musí zvládnout necelá sedmdesátka jeho příslušníků, kteří kromě Hlučína působí ještě na 6 detašovaných pracovištích. V rámci podpory Integrovaného záchranného systému pak hlučínští veterináři vyčleňují také dvě zásahové skupiny k případnému posílení Státní veterinární správy s hotovostí 12 a 72 hodin.

Ke známým zásahům patří například jen v letošním roce podíl vojenských veterinářů na likvidaci ohnisek ptačí chřipky na Moravě, v jižních Čechách a na Vysočině, či úspěšný záchyt salmonely v kuřecím masu importovaném z Brazílie. Pro případ potřeby jsou nyní vojenští veterináři připraveni zasahovat i při opatřeních spojených s výskytem prasečího moru ve Zlínském kraji.    

Přinutili přistát dron

Poslední zastávkou na dnešní cestě generála Bečváře byla nedaleká Opava, která je sídlem 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

53. pluk průzkumu a elektronického boje, v jehož čele stojí plukovník Pavel Varmus, se skládá z velení a štáb pluku, Centra ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance – zpravodajství, sledování a průzkum), 532. praporu elektronického boje a 102. průzkumného praporu. Organizační strukturu pak doplňují ještě obvyklé prvky podpory.

Generál Bečvář v doprovodu velitele Pozemních sil generálmajora Štefana Kalety a zastupujícího ředitele Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO plukovníka Pavla Nakládala se během návštěvy seznámil s činností jednotky a jejími úkoly, které lze shrnout do dvou oblastí. Tou první je příprava a modulární vyčleňování sil a prostředků ISR do 4. a 7. brigádního úkolového uskupení a zajištění elektronické ochrany vlastních vojsk a rušení protivníka. Druhou oblastí úkolů pak je monitorování elektronické situace, zjišťování příznaků možného ohrožení a vytváření obrazu o situaci ve vzdušném prostoru s využitím stacionárních a mobilních pasivních systémů.

Po úvodní prezentaci pak následovala prohlídka pracovišť Centra ISR, rozvinutého místa velení jednotky ISR, techniky a speciálního vybavení pluku. Praktické působení techniky předvedli opavští specialisté na dronu, který přinutili k přistání či při ukázce rušení signálů, které by mohly být využity k dálkovému odpálení nástražných výbušných systémů. Generál Bečvář se rovněž zajímal o další rozvoj pluku a plánovanou postupnou modernizaci techniky a vybavení v nadcházejících letech.